Publikacje Firm Raport z Polski Wydarzenia

RAFAMET S.A. działa na rzecz zrównoważonego rozwoju

RAFAMET S.A. dołączył do grona podmiotów, które doceniają i stosują w praktyce idee zrównoważonego rozwoju, zdefiniowane przez United Nations Global Compact.

– Dostosowujemy nasze praktyki biznesowe do standardów zrównoważonego rozwoju w jego czterech głównych obszarach. Mowa o prawach człowieka, prawach pracowniczych, ochronie środowiska oraz przeciwdziałaniu korupcji – mówi Prezes Zarządu firmy RAFAMET S.A., E. Longin Wons. 

 

RAFAMET S.A. należy do ścisłej czołówki światowych przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji obrabiarek specjalnych do obróbki kolejowych zestawów kołowych. Firma jest także cenionym dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz obronnym. Przedsiębiorstwo dołączyło do grona podmiotów ceniących i praktykujących idee zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój 

Prawa człowieka, prawa pracownicze, ochrona środowiska i przeciwdziałanie korupcji – to cztery obszary zrównoważonego rozwoju do których swoje działania biznesowe dostosowuje firma RAFAMET S.A. – Traktujemy przestrzeganie praw człowieka jako podstawowy element etycznego biznesu, który od lat rozwijamy w niemal 80 krajach całego świata. Charakter prowadzonej przez nas działalności i jej zasięg geograficzny potwierdza, że respektujemy różnorodność pochodzenia, rasy, płci, kultury, wieku i stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych i przynależności do organizacji społecznych i zawodowych – informuje E. Longin Wons, Prezes Zarządu firmy RAFAMET S.A. dodając jednocześnie, że w przedsiębiorstwie zatrudnione są także osoby spoza Polski, które pracują z rynkami zagranicznymi.

Czytaj dalej >