Przewozy towarowe

Automatyzacja przyszłością transportu intermodalnego

Racjonalnie przeprowadzona automatyzacja procesów daje szansę utrzymać się w globalnej konkurencji, zwiększając możliwości operacyjne danego terminalu intermodalnego, bez konieczności rozbudowy jego bazy. Zautomatyzowany morski terminal w chińskim porcie Qingdao, dzięki zastosowaniu na szeroką skalę procesów automatyzacji, zmniejszył niezbędny personel o 70%, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności o około 30%. Z kolei terminal nr 4 w porcie Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach arabskich, umożliwia składowanie kontenerów aż na 11 piętrach. W czym tkwi sedno tej rewolucji technologicznej?

„Przyszłość jest w pionie” – tak brzmi hasło promujące najnowsze dziecko portu Jebel Ali w Dubaju. Mowa o najnowszej części terminala kontenerowego nr 4, zlokalizowanej w północno – wschodnim fragmencie zespołu portowego. Wyposażono go w zautomatyzowany system obsługi kontenerów HBS (High Bay Storage), w pełni automatyzując załadunek, wyładunek i składowanie jednostek.

Stanowi on technologiczną odpowiedź na coraz to większy tłok w portach, a także rozwiązuje deficyt dostępnej powierzchni składowej. Jest też prognozą przyszłego trendu w segmencie kontenerowym.

Kontener na wyciągnięcie ręki

HBS umożliwia swobodny dostęp w czasie i przestrzeni do każdego kontenera, bez względu na jego fizyczne ulokowanie w obrębie zespołu. Eliminuje tym samym konieczność tasowania jednostek, w przypadku potrzeby przeładunku najniżej ulokowanych jednostek. W przeciwieństwie do klasycznie stosowanych rozwiązań, w systemie HBS nie składuje się kontenerów bezpośrednio, opierając je jeden na drugim. Dotychczasową maksymalną wysokość 6 poziomów, ograniczała wytrzymałość, ulokowanej najniżej jednostki.