Przewozy towarowe

Automatyzacja przyszłością transportu intermodalnego

Racjonalnie przeprowadzona automatyzacja procesów daje szansę utrzymać się w globalnej konkurencji, zwiększając możliwości operacyjne danego terminalu intermodalnego, bez konieczności rozbudowy jego bazy. Zautomatyzowany morski terminal w chińskim porcie Qingdao, dzięki zastosowaniu na szeroką skalę procesów automatyzacji, zmniejszył niezbędny personel o 70%, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności o około 30%. Z kolei terminal nr 4 w porcie Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach arabskich, umożliwia składowanie kontenerów aż na 11 piętrach. W czym tkwi sedno tej rewolucji technologicznej?

„Przyszłość jest w pionie” – tak brzmi hasło promujące najnowsze dziecko portu Jebel Ali w Dubaju. Mowa o najnowszej części terminala kontenerowego nr 4, zlokalizowanej w północno – wschodnim fragmencie zespołu portowego. Wyposażono go w zautomatyzowany system obsługi kontenerów HBS (High Bay Storage), w pełni automatyzując załadunek, wyładunek i składowanie jednostek.