Przewozy towarowe

Automatyzacja przyszłością transportu intermodalnego

Stanowi on technologiczną odpowiedź na coraz to większy tłok w portach, a także rozwiązuje deficyt dostępnej powierzchni składowej. Jest też prognozą przyszłego trendu w segmencie kontenerowym.

Kontener na wyciągnięcie ręki

HBS umożliwia swobodny dostęp w czasie i przestrzeni do każdego kontenera, bez względu na jego fizyczne ulokowanie w obrębie zespołu. Eliminuje tym samym konieczność tasowania jednostek, w przypadku potrzeby przeładunku najniżej ulokowanych jednostek. W przeciwieństwie do klasycznie stosowanych rozwiązań, w systemie HBS nie składuje się kontenerów bezpośrednio, opierając je jeden na drugim. Dotychczasową maksymalną wysokość 6 poziomów, ograniczała wytrzymałość, ulokowanej najniżej jednostki.