Raport z Polski

Bankową czy ubezpieczeniową – jaką gwarancję najlepiej wybrać?

Właśnie wygrałeś publiczny przetarg, gratulujemy! Zanim jednak przystąpisz do realizacji, staniesz przed koniecznością złożenia zabezpieczenia. Pośród wielu powszechnych form zabezpieczenia dużym zainteresowaniem cieszą się gwarancje. Stojąc przed ostatecznym wyborem pojawia się jednak dylemat – gwarancja bankowa czy gwarancja ubezpieczeniowa? Co jest najlepszym rozwiązaniem?

Korzystanie z zabezpieczenia jakim są gwarancje to bardzo dobre rozwiązanie. W pierwszy momencie takie stwierdzenie zapewne brzmi banalnie. Jeśli jednak weźmiemy je pod lupę, rozważymy za i przeciw, okaże się że tak trywialne określenie jest także… prawdziwe.

Co gwarantuje mi gwarancja?

W obecnych czasach kryzysu, naturalnym jest iż każdy, kto chce utrzymać się na powierzchni, będzie dążył do zabezpieczenia stabilnej sytuacji finansowej swojej firmy. Świetne wieści dotyczące wygrania przetargu, mogą okazać się także przyczyną zmartwienia. Twarde wymogi ustawowe, nakładające na wykonawcę konieczność legitymowania się stosownym zabezpieczeniem finansowym, mogą spędzać sen z powiek. Z pomocą przyjdą nam w takiej sytuacji – właśnie gwarancje.

Szczególnie warto zwrócić uwagę i docenić ich funkcję płynnościową – dzięki gwarancji przedsiębiorstwo zlecające wystawienie gwarancji unika blokady środków w postaci kaucji gwarancyjnych i oszczędza na kosztach finansowania. Gwarancje to świetny sposób na zabezpieczenie, bez konieczności angażowania naszych środków finansowych (w przeciwieństwie np. do depozytu).

Pośród najpopularniejszych rodzajów mamy do wyboru:

1. gwarancja wadialna – zabezpiecza okres związania ofertą – jest to bardzo wygodne rozwiązanie, pozwalające uniknąć „zamrażania” środków pieniężnych na określony czas (np. 3 miesiące) i umożliwiające swobodne nią obracanie w tym okresie.

2. Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – zabezpiecza okres wykonania kontraktu oraz czas zgłaszania ewentualnych, przyszłych usterek już po etapie realizacji. Ze względu na zwykle długie okresy obowiązywania gwarancji jest to rozwiązanie bardzo opłacalne z punktu widzenia kosztu kapitału.

3. Gwarancja zwrotu zaliczki – zabezpiecza kwotę, którą zamawiający przekazuje wykonawcy na poczet wykonania kontraktu.

Co wybrałby Ekspert?

W praktyce, zawężając nasz wybór zabezpieczenia do gwarancji, mamy do wyboru dwie opcje – gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową. Spróbujmy zatem, obiektywnym okiem, w oparciu o fakty sprawdzić, które rozwiązanie jest lepsze.

Gwarancja bankowa

Jest to  relatywnie drogie rozwiązanie, raczej trudno dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwykle obarczone koniecznością dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia.

Banki stosują zazwyczaj większą asekurację, wymagając zabezpieczenia na ruchomościach, rachunkach bankowych, kontraktach. Ma to służyć uzyskaniu przez nie niemal 100% skuteczności regresu w razie złożenia wniosku o wypłatę z gwarancji przez beneficjenta. Ponadto – w przeciwieństwie do ubezpieczycieli – banki oceniają zdolność kredytową wykonawcy przed udzieleniem mu gwarancji, biorąc pod uwagę przepływy na jego rachunku bankowym i wszystkie produkty bankowe, jakie posiada ich klient.

Jest to rozwiązanie, które również niestety ogranicza zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Gwarancja ubezpieczeniowa

To rozwiązanie zdecydowanie łatwiejsze i tańsze do uzyskania niż gwarancja bankowa nawet jeśli wymagane jest zabezpieczenie.

Wydając gwarancje,  zakłady ubezpieczeń zwykle dość elastycznie podchodzą do ich wystawienia, oczywiście oceniając wcześniej ryzyko i zabezpieczając je np. wekslem in blanco lub innym zabezpieczeniem rzeczowym. Warto dodatkowo podkreślić, że wystawianie gwarancji przez podmioty podlegające ścisłej kontroli nadzoru finansowego (KNF), daje beneficjentowi pewność wypłaty roszczenia z gwarancji w przypadku szkody.

Dużą zaletą gwarancji ubezpieczeniowej jest również to, iż daje ona wykonawcy większą swobodę w dysponowaniu własnym majątkiem. wykonawca nie musi blokować swoich środków finansowych tytułem zabezpieczenia. Przy dużych kontraktach ma to ogromne znaczenie, ponieważ wpływa na poprawę wyniku finansowego i pomaga wykonawcy odciążyć limit kredytowy w banku.

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest również to, że zakład ubezpieczeń po sprawdzeniu zasadności roszczenia, ma obowiązek wypłacić kwotę objętą roszczeniem w ciągu zaledwie kilku dni, ustalonych w treści gwarancji.

Co wybrałby ekspert? Odpowiedź wydaje się oczywista. Łatwość uzyskania oraz koszty przemawiają zdecydowanie za wyborem gwarancji ubezpieczeniowych, jako zabezpieczenia.

Przy gwarancjach ubezpieczeniowych warto wspomnieć o jeszcze jednej niewątpliwej korzyści – możliwości skorzystania z usług brokera. Zwłaszcza w dobie pandemii, ekspert który pomoże przejść przez każdy etap trwania kontraktu i uzyskać możliwie najniższą cenę (dostęp do większej liczby potencjalnych gwarantów), minimalne zabezpieczenia i treść gwarancji akceptowalną przez obie strony, może okazać się nieocenioną pomocą.

Reklama