Raport z Polski

Bankową czy ubezpieczeniową – jaką gwarancję najlepiej wybrać?

Właśnie wygrałeś publiczny przetarg, gratulujemy! Zanim jednak przystąpisz do realizacji, staniesz przed koniecznością złożenia zabezpieczenia. Pośród wielu powszechnych form zabezpieczenia dużym zainteresowaniem cieszą się gwarancje. Stojąc przed ostatecznym wyborem pojawia się jednak dylemat – gwarancja bankowa czy gwarancja ubezpieczeniowa? Co jest najlepszym rozwiązaniem?

Korzystanie z zabezpieczenia jakim są gwarancje to bardzo dobre rozwiązanie. W pierwszy momencie takie stwierdzenie zapewne brzmi banalnie. Jeśli jednak weźmiemy je pod lupę, rozważymy za i przeciw, okaże się że tak trywialne określenie jest także… prawdziwe.

Co gwarantuje mi gwarancja?

W obecnych czasach kryzysu, naturalnym jest iż każdy, kto chce utrzymać się na powierzchni, będzie dążył do zabezpieczenia stabilnej sytuacji finansowej swojej firmy. Świetne wieści dotyczące wygrania przetargu, mogą okazać się także przyczyną zmartwienia. Twarde wymogi ustawowe, nakładające na wykonawcę konieczność legitymowania się stosownym zabezpieczeniem finansowym, mogą spędzać sen z powiek. Z pomocą przyjdą nam w takiej sytuacji – właśnie gwarancje.

Szczególnie warto zwrócić uwagę i docenić ich funkcję płynnościową – dzięki gwarancji przedsiębiorstwo zlecające wystawienie gwarancji unika blokady środków w postaci kaucji gwarancyjnych i oszczędza na kosztach finansowania. Gwarancje to świetny sposób na zabezpieczenie, bez konieczności angażowania naszych środków finansowych (w przeciwieństwie np. do depozytu).

Pośród najpopularniejszych rodzajów mamy do wyboru:

1. gwarancja wadialna – zabezpiecza okres związania ofertą – jest to bardzo wygodne rozwiązanie, pozwalające uniknąć „zamrażania” środków pieniężnych na określony czas (np. 3 miesiące) i umożliwiające swobodne nią obracanie w tym okresie.

2. Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – zabezpiecza okres wykonania kontraktu oraz czas zgłaszania ewentualnych, przyszłych usterek już po etapie realizacji. Ze względu na zwykle długie okresy obowiązywania gwarancji jest to rozwiązanie bardzo opłacalne z punktu widzenia kosztu kapitału.

3. Gwarancja zwrotu zaliczki – zabezpiecza kwotę, którą zamawiający przekazuje wykonawcy na poczet wykonania kontraktu.

Co wybrałby Ekspert?

W praktyce, zawężając nasz wybór zabezpieczenia do gwarancji, mamy do wyboru dwie opcje – gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową. Spróbujmy zatem, obiektywnym okiem, w oparciu o fakty sprawdzić, które rozwiązanie jest lepsze.

Gwarancja bankowa

Jest to  relatywnie drogie rozwiązanie, raczej trudno dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwykle obarczone koniecznością dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia.

Banki stosują zazwyczaj większą asekurację, wymagając zabezpieczenia na ruchomościach, rachunkach bankowych, kontraktach. Ma to służyć uzyskaniu przez nie niemal 100% skuteczności regresu w razie złożenia wniosku o wypłatę z gwarancji przez beneficjenta. Ponadto – w przeciwieństwie do ubezpieczycieli – banki oceniają zdolność kredytową wykonawcy przed udzieleniem mu gwarancji, biorąc pod uwagę przepływy na jego rachunku bankowym i wszystkie produkty bankowe, jakie posiada ich klient.

Dodaj komentarz