Aktualności

Bittel pełnomocnikiem rządu

Andrzej Bittel otrzymał nominację od ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka na stanowisko sekretarza stanu w tym resorcie i Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

4 czerwca 2019 r. Premier Mateusz Morawiecki, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu powołał Andrzeja Bittela na stanowisko sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.
Do zadań Pełnomocnika należy m.in.: monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz inicjatyw Rady Ministrów w tym zakresie, koordynowanie prac dotyczących zwiększenia dostępności i poprawy jakości usług przewozowych, a także poprawy jakości infrastruktury kolejowej i drogowej. Pełnomocnik będzie mógł przygotowywać propozycję zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

MD

Dodaj komentarz