Aktualności

CBDK – ośrodek reagowania na sytuacje kryzysowe

Michał Zagalski
Dyrektor Projektu w Biurze Bezpieczeństwa PKP S.A.

MD