Aktualności Wydarzenia

Ruszył program #bezpiecznakolej

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei i PKP Intercity zainicjowały ogólnospołeczny program #bezpiecznakolej, który za cel stawia wypracowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla branży kolejowej. Istotą akcji, którą współorganizują największy kolejowy samorząd gospodarczy oraz największy przewoźnik, jest zwrócenie uwagi pasażerów na pociąg, jako bezpieczny środek transportu Program #bezpiecznakolej koncetruje się na trzech zagadnieniach. Pierwszym jest wypracowanie jednolitych standardów dla przewoźników kolejowych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego. Obszar ten obejmuje aspekty związane z:
  • utrzymaniem czystości taboru,
  • zapewnieniem środków dezynfekcyjnych,
  • odpowiednimi zabezpieczeniami sanitarno-epidemiologicznymi.
Pozostałe zagadnienia to bezpieczeństwo taboru oraz w obiektów kolejowych. Istotę programu wyjaśnia Adam Laskowski członek zarządu PKP Intercity:

Adam Laskowski członek zarządu PKP Intercity:

– Od kilku lat widoczny jest trend masowego powrotu Polaków do podróżowania pociągami. Kolej odzyskuje należne jej miejsce między innymi dzięki kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa podróży, które dla nas jako przewoźnika zaczyna się już w momencie planowania wyjazdu przez pasażera, a kończy dopiero gdy podróżny opuści dworzec. Kolej to środek transportu, któremu można zaufać, a my będziemy nadal pracować nad tym, aby to zaufanie do kolei tylko się pogłębiało. W czasie działań związanych z programem uwaga zostanie ukierunkowana na edukację pasażerów. Głównym założeniem będzie umocnienie wizerunku kolei jako bezpiecznego i wiarygodnego środka transportu, który ma zdecydowaną przewagę nad innymi środkami transportu zbiorowego.Czytaj dalej >