Inwestycje Raport z Polski

CMK: kiedy pociągi przyspieszą?

Kiedy Centralną Magistralą Kolejową pojedziemy z prędkością 250 km/h? Aktualnie realizowanych jest 5 umów na roboty i 2 kontrakty na dokumentację projektową. Koszt modernizacji CMK to ok. 1,8 mld zł.

Stacja Zawiercie, CMK (fot. Monika Chwastowska | PKP PLK)
Stacja Zawiercie, CMK (fot. Monika Chwastowska | PKP PLK)

Kluczową inwestycją na CMK jest budowa systemu ETCS poziomu 2. Objąć on ma 210-km odcinek torów między Korytowem a Zawierciem. Koszt prac to 361 mln zł.

ETCS to nowoczesny system kontroli jazdy na kolei, który w sposób ciągły nadzoruje prowadzenie pojazdu przez maszynistę, monitorując dopuszczalną prędkość oraz miejsca zatrzymania. Komunikacja pomiędzy pociągiem a systemem przytorowym odbywa się drogą radiową z wykorzystaniem kolejowej sieci telekomunikacyjnej. Jego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz oszczędności w zużyciu energii poprzez poprawę przepustowości i płynności ruchu pociągów.

PKP PLK podniesie prędkość na CMK do 250 km/h

W ramach prac zabudowane zostaną m.in. nowe komputerowe urządzenia zabezpieczające ruch kolejowy (m.in. samoczynna blokada liniowa), które zapewnią bezpieczeństwo większej liczbie pociągów znajdujących się w tym samym czasie na danym szlaku. Urządzenia stacyjne będą dostosowane do współpracy z systemem ETCS poziomu 2. Lokalne centrum sterowania (LCS) w Idzikowicach będzie nadzorowało ruch pociągów i pracę urządzeń na linii od Korytowa do Zawiercia. Nowe urządzenia zapewnią wymagany poziom bezpieczeństwa szybkich pociągów jadących z prędkością do 250 km/h.

Do czasu uruchomienia systemu ETCS poziomu 2 wyłączony zostanie system ETCS poziomu 1. Spowoduje to zmiany w ruchu pociągów. Od marca 2024 r. na odcinku północnym (od Grodziska Mazowieckiego do Idzikowic), natomiast na odcinku południowym (od Włoszczowy Północ do Zawiercia) w IV kwartale 2024 r. Zmiany zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy.

Po CMK z prędkością 250 km/h

PLK prowadzi prace, które mają dostosować CMK do przejazdu pociągów z prędkością do 250 km/h. Ich wartość to 305 mln zł. Jaki jest zakres inwestycji?

Wymieniane są tory pomiędzy Psarami a Zawierciem. Uzupełniana jest podsypka tłuczniowa. Prowadzone jest też podbicie torów wraz z regulacją sieci trakcyjnej. Prace potrwają do połowy tego roku, a proces certyfikacji podsystemu Infrastruktura zakończy się w 2025 r.

Modernizowany jest posterunek odgałęźny Knapówka. W zakresie robót jest m.in. wymiana 5 rozjazdów dla dużych prędkości pociągów, budowa nowej nastawni, przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wartość umowy wynosi 38 mln zł. Planowany termin zakończenia przebudowy to I kwartał 2025 r.

Nowoczesne sterowanie ruchem kolejowym powstaje również na stacji Zawiercie. Montaż komputerowych urządzeń zapewni bezpieczne prowadzenie pociągów i będzie wsparciem codziennej pracy dyżurnych ruchu. Kolejarze będą kierować ruchem z nowego budynku nastawni. Dodatkowo w ramach umowy zostanie wymienione 10 rozjazdów, a także ok. 2 km torów i ok. 10 km sieci trakcyjnej. Prace za 96 mln zł zwiększą komfort obsługi podróżnych. Na przebudowanym peronie nr 2 powstaną m.in. poczekalnie z ławkami dla pasażerów. Efekty zostaną osiągnięte w IV kwartale br.

Dodaj komentarz