Wydarzenia

II Edycja kultury bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo na kolei to podstawa. Dlatego Urząd Transportu Kolejowego cały czas prowadzi działania, które to Bezpieczeństwo mają poprawiać. Chcemy promować dobre praktyki. Dlatego ruszamy z II edycją konkursu dla sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Cały czas zachęcamy do włączenia się do tej akcji.

Promowanie dobrych praktyk, postaw i wartości w obszarze rynku kolejowego to istota wdrażanej przez Urząd Transportu Kolejowego koncepcji kultury bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych aspektów właściwego funkcjonowania sektora transportu kolejowego jest zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa, który przekłada się na swobodny i zrównoważony rozwój branży kolejowej. Stan bezpieczeństwa w ramach systemu kolejowego należy więc do priorytetów naszej działalności i powinien stanowić obszar szczególnego zainteresowania wszystkich podmiotów rynku.