Wydarzenia

II Edycja kultury bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo na kolei to podstawa. Dlatego Urząd Transportu Kolejowego cały czas prowadzi działania, które to Bezpieczeństwo mają poprawiać. Chcemy promować dobre praktyki. Dlatego ruszamy z II edycją konkursu dla sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Cały czas zachęcamy do włączenia się do tej akcji.

Promowanie dobrych praktyk, postaw i wartości w obszarze rynku kolejowego to istota wdrażanej przez Urząd Transportu Kolejowego koncepcji kultury bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych aspektów właściwego funkcjonowania sektora transportu kolejowego jest zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa, który przekłada się na swobodny i zrównoważony rozwój branży kolejowej. Stan bezpieczeństwa w ramach systemu kolejowego należy więc do priorytetów naszej działalności i powinien stanowić obszar szczególnego zainteresowania wszystkich podmiotów rynku.

Założenia kultury bezpieczeństwa wskazują na system zasad, które umożliwiają właściwy rozwój rynku kolejowego. Do wartości tych należy:
• postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji;
• akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością;
• szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań;
• odchodzenie od przypisywania winy;
• rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń;
• zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów;
• rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów systemów zarządzania;
• ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych;
• zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.