Wydarzenia

Warsztaty UTK

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie odbyły się pierwsze warsztaty tematyczne organizowane przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei we współpracy i pod patronatem UTK.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem była frekwencja – w warsztatach wzięło udział prawie sześćdziesiąt firm z szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. Z ramienia Izby otwarcia warsztatów dokonali Dyrektor Generalny Adam Musiał oraz Dyrektor Dorota Markiewicz, natomiast UTK reprezentował Prezes Ignacy Góra. W pierwszym bloku tematycznym, zatytułowanym „IV Pakiet Kolejowy – wyzwania i działania podejmowane przez Urząd Transportu Kolejowego”, Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Jan Siudecki omówił m.in. kwestię zniesienia barier związanych z procedurami dopuszczania do eksploatacji i certyfikacji bezpieczeństwa.

Procesy realizowane przez poszczególne NSA oceniane były jako długotrwałe i kosztowne. Natomiast rozwiązanie przewidziane w nowych dyrektywach (w sprawie interoperacyjności oraz w sprawie bezpieczeństwa) polega na przeniesieniu odpowiedzialności za wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji oraz certyfikatów bezpieczeństwa z NSA na Agencję Kolejową UE. Dyrektywy (oraz rozporządzenie w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej) weszły w życie 16 czerwca 2016 r., natomiast Agencja we współpracy z poszczególnymi NSA oraz UTK opracowuje „uzgodnienia praktyczne”, czyli projekty aktów wykonawczych.