Wydarzenia

Forum dotyczące kształcenia

24 kwietnia 2017 roku na Politechnice Śląskiej na wydziale Transportu obradowało forum pt. „Cele i zadania kształcenia dla przemysłu kolejowego w Polsce”. Forum zostało zorganizowane przez Katedrę Transportu Kolejowego oraz Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Forum miało na celu wymianę poglądów i doświadczeń pracowników przemysłu, nauczycieli akademickich oraz szkół średnich zawodowych. Dyskusja dotyczyła sposobów współpracy szkolnictwa wyższego z przemysłem w celu kształcenia młodych kadr, przede wszystkim na potrzeby przemysłu kolejowego w Polsce. Uczestnicy forum proponowali konkretne rozwiązania, które mogą poprawić tę współpracę i podwyższyć skuteczność kształcenia. W obradach forum udział wzięli zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele przemysłu – Alstom Konstal, Knorr Bremse, PKP PLK; instytucji naukowych – Instytut Kolejnictwa (Warszawa), UTK; fundacji – Fundacja Grupy PKP, a także szkolnictwa średniego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Obrady forum poprzedziło wystąpienie studenta kierunku Transport Kolejowy pana Mateusza Łupierza, który przedstawił prezentację pt. „Który EZT jest twoim zdaniem najlepszy?”. Prezentacja powstała w ramach II konkursu ogłoszonego przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Katedrę Transportu Kolejowego dla studentów. Spośród nadesłanych najlepsza okazała się właśnie praca Mateusza Łupierza, ale komisja wyróżniła także pracę zespołu Bartłomiej Łoński i Maciej Zając – drugie miejsce – oraz Marka Cofałki – trzecie.

Ważnym aspektem forum było uczestnictwo w obradach studentów kierunku Transport Kolejowy, podczas których mogli osobiście dowiedzieć się, jakie są kryteria przyjęć do pracy absolwentów uczelni, a także jakie kwalifikacje są najbardziej pożądane w oczach pracodawców. Naczelnik działu Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK Sosnowiec stwierdził na podstawie doświadczenia zawodowego, że młodzi kandydaci do pracy prezentują minimalny poziom wiedzy praktycznej. Wyrażono opinie, że można zmienić ten stan poprzez likwidowanie barier administracyjnych w zdobywaniu stosownych uprawnień podczas studiów.

Prelegenci zgodnie stwierdzili, że ważnym aspektem w kreowaniu wizerunku absolwenta jest również wykształcenie poczucia samodzielności i odpowiedzialności. Najskuteczniejszym narzędziem, za pomocą którego można osiągnąć powyższe cele, jest system szkoleń dodatkowych, jak również udział studentów w realizacji projektów pochodzących z przemysłu. Dr Andrzej Hełka stwierdził, że Wydział Transportu Politechniki Śląskiej posiada wielu specjalistów i nauczycieli akademickich, którzy mają spore doświadczenie w przemyśle, a niektórzy mogą pochwalić się nawet roczną praktyką na kolei. W tym kontekście nadmieniono, że na kierunku studiów Transport Kolejowy ustawowy wymóg narzuca, aby część zajęć prowadzili nauczyciele- praktycy, którzy na co dzień zatrudnieni są w przemyśle.

I tak na pierwszym roku studiów zajęcia z przedmiotu Podstawy kolejnictwa prowadzi pracownik PKP Cargo z doświadczeniem akademickim. Prelegenci z Alstom Konstal (Bartosz Lewandowski – Koordynator ds. Kształcenia i szkolenia kadry inżynierskiej oraz Tomasz Szedel – Dyrektor Działu Konstrukcyjnego) stwierdzili, że minimalny czas przygotowania młodego pracownika, absolwenta uczelni technicznej, po którym można mu powierzyć samodzielne zadanie, wynosi 5 miesięcy.

Dodaj komentarz