Wydarzenia

Forum dotyczące kształcenia

24 kwietnia 2017 roku na Politechnice Śląskiej na wydziale Transportu obradowało forum pt. „Cele i zadania kształcenia dla przemysłu kolejowego w Polsce”. Forum zostało zorganizowane przez Katedrę Transportu Kolejowego oraz Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Forum miało na celu wymianę poglądów i doświadczeń pracowników przemysłu, nauczycieli akademickich oraz szkół średnich zawodowych. Dyskusja dotyczyła sposobów współpracy szkolnictwa wyższego z przemysłem w celu kształcenia młodych kadr, przede wszystkim na potrzeby przemysłu kolejowego w Polsce. Uczestnicy forum proponowali konkretne rozwiązania, które mogą poprawić tę współpracę i podwyższyć skuteczność kształcenia. W obradach forum udział wzięli zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele przemysłu – Alstom Konstal, Knorr Bremse, PKP PLK; instytucji naukowych – Instytut Kolejnictwa (Warszawa), UTK; fundacji – Fundacja Grupy PKP, a także szkolnictwa średniego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Obrady forum poprzedziło wystąpienie studenta kierunku Transport Kolejowy pana Mateusza Łupierza, który przedstawił prezentację pt. „Który EZT jest twoim zdaniem najlepszy?”. Prezentacja powstała w ramach II konkursu ogłoszonego przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Katedrę Transportu Kolejowego dla studentów. Spośród nadesłanych najlepsza okazała się właśnie praca Mateusza Łupierza, ale komisja wyróżniła także pracę zespołu Bartłomiej Łoński i Maciej Zając – drugie miejsce – oraz Marka Cofałki – trzecie.