Wydarzenia

Cyberterroryzm, wspólny bilet i rozwój ERTMS tematami XVII konferencji “Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”

O wdrożeniu koncepcji wspólnego biletu oraz realizacji KPK, perspektywach rozwoju systemu ERTMS i cyberbezpieczeństwie w branży sektora szynowego – te i wiele innych zagadnień omówili prelegenci w trakcie pierwszego dnia XVII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, która odbywa się w dniach 12-14 października w Wiśle.

W inauguracji jednego z najważniejszych w Polsce spotkań branży telekomunikacyjnej i informatycznej, związanej bezpośrednio z transportem kolejowym, udział wzięło kilkadziesiąt osób – w tym przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego oraz przedstawiciele spółek Grupy PKP.

W Hotelu Stok w Wiśle podjęli rozmowy związane rozwojem systemów informatycznych na kolei, cyberterroryzmie, usługach multimodalnych w taborze kolejowym i infrastrukturze kolejowej. Nie zabrakło także istotnych dla biznesu rozmów w kuluarach.

Pierwszego dnia konferencji w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei weszło pięć przedsiębiorstw:

Głównym celem konferencji jest prezentacja doświadczeń i pozyskanie informacji z rynku o rozwiązaniach teleinformatycznych w celu optymalnego i efektywnego ich implementowania dla kolei.

Nowa perspektywa finansowa usprawnia  wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dla kolei.  To szansa na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych korelujących z rozwojem firm z sektora telematyki.

Wydarzenie, którego organizatorem jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei odbywa się z zapewnieniem uczestnikom wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym środków do zasłaniania ust i nosa, środków do dezynfekcji oraz jednorazowych rękawiczek.

W Wiśle rozpoczęła się debata o nowoczesnych rozwiązaniach teleinformatycznych dla kolei

Pełna relacja z wydarzenia dostępna będzie w najbliższym numerze “Raportu Kolejowego”.

Dodaj komentarz