Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Grupa PKP Cargo opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2020 rok

Grupa PKP Cargo podsumowała rok 2020. Jak wynika ze wstępnego raportu finansowego, jej przychody w tym czasie wyniosły 4 mld zł. Rok zakończył się ujemnym wynikiem finansowym, na co wpływ miała przede wszystkim pandemia koronawirusa.

Jak informuje PKP Cargo, przychody z tytułu umów z klientami zawarte w 2020 r. oszacowano na 4 mld 75 mln zł. To wynik o 700 mln mniejszy, niż w 2019 r.

– Niższe przychody i wyniki finansowe były przede wszystkim efektem pandemii koronawirusa, co widać przy porównaniu danych za pierwsze i drugie półrocze – czytamy w raporcie PKP Cargo. – W odniesieniu do przychodów w okresie styczeń-czerwiec wyniosły one ponad 1,9 mld zł, a w okresie lipiec-grudzień ponad 2,1 mld zł. Masa przewiezionych ładunków w 2020 roku to 93,6 mln ton.

EBITDA sięgnęła 580,2 mln zł, przy czym w pierwszym półroczu było to niespełna 207 mln zł, a w drugim 373,5 mln zł. Wynik na działalności operacyjnej był ujemny: za cały 2020 rok było to -186,4 mln zł. Wynik netto wyniósł -224,3 mln zł, a w pierwszym półroczu strata wyniosła 191,9 mln zł.

Pandemia COVID-19 bardzo mocno uderzyła w naszą działalność – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Dotyczyło to zwłaszcza pierwszego półrocza, gdyż w drugim nasze wyniki były znacznie lepsze. Widać to po wyniku EBITDA. W okresie lipiec-grudzień 2020 roku EBITDA osiągnęła 373,5 mln i była o mniej niż 10 proc. niższa od wyniku w drugim półroczu 2019 roku (prawie 410 mln zł) – podkreśla prezes Warsewicz.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, PKP CARGO przedstawi w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 31 marca 2021 r.

Dodaj komentarz