Raport z Polski Wydarzenia

Kolej w służbie naturze. PKP LHS rozszerza współpracę z RPN

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa rozszerza współpracę z Roztoczańskim Parkiem Narodowym, wspierając walkę z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. LHS przekaże do RPN środki finansowe na badania naukowe, dokumentację techniczną oraz instalację do gromadzenia i uzdatniania wody deszczowej.

Fot. PKP LHS

System do gromadzenia oraz wykorzystywania wód opadowych do pojenia koników polskich powstanie w osadzie Florianka. Jednak zanim woda zostanie dostarczona zwierzętom, przejdzie badania laboratoryjne.

Wsparcie PKP LHS pozwoli współfinansować zakup urządzeń do gromadzenia i uzdatniania wody.

Spółka PKP LHS od lat włącza się w działania na rzecz przyrody, m.in. podczas corocznych akcji sprzątania terenów objętych ochroną. Rozszerzenie partnerstwa o współpracę na rzecz walki ze skutkami zmian klimatycznych to kolejny krok wynikający z polityki społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzonej przez Spółkę. Czujemy się współodpowiedzialni za promowanie rozwiązań, które chronią przyrodę – mówi Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

 

Wsparcie projektu będzie również wypełnieniem procedowanej przez Rząd tzw. specustawy suszowej, która ma m.in. wspierać budowę zbiorników na deszczówkę oraz działań zmierzających do oszczędzania wody.

– Roztoczański Park Narodowy to jeden z cenniejszych przyrodniczo obszarów chronionych na terenach naszego kraju. Zachodzące zmiany klimatyczne sprawiły, że obszar ten sukcesywnie się odwadnia. Wzrost temperatury, zmniejszenie ilości opadów oraz ich niekorzystny rozkład w ciągu roku sprawił, że poziom wód gruntowych obniżył się aż o 1,5 metra. Wychodząc naprzeciw tym niekorzystnym zmianom w środowisku Roztoczański Park Narodowy szuka pomysłów na racjonalne wykorzystanie wód opadowych dla potrzeb hodowli zachowawczej konika polskiego we Floriance – mówi Andrzej Wojtyło, Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.