Konferencja Wydarzenia

W Wiśle rozpoczęła się debata o nowoczesnych rozwiązaniach teleinformatycznych dla kolei

Przedstawiciele branży informatycznej i telekomunikacyjnej, współpracujący z branżą transportu szynowego, spotkali się w Wiśle na trzydniowej XVII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”.

Fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy

Telematyka na kolei to nowoczesne, techniczne środowisko nieodzowne dla sprawnego funkcjonowania systemów kolejowych. Innowacyjna i bezpieczna kolej to implementowanie do jej systemów najnowszych rozwiązań i technologii z zakresu telekomunikacji i informatyki.

Konferencja w Wiśle  to największe w Polsce, spotkanie dostawców i  wykonawców z branży. Głównym jej celem jest prezentacja doświadczeń i pozyskanie informacji z rynku o rozwiązaniach teleinformatycznych w celu optymalnego i efektywnego ich implementowania dla kolei.

Nowa perspektywa finansowa usprawnia  wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dla kolei.  To szansa na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych korelujących z rozwojem firm z sektora telematyki.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • Systemy biletowe i pokładowe oraz SDIP (dynamiczna informacja pasażerska)
 • Zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej
 • Rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach
 • Łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R
 • Systemy  ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych
 •  Systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi
 • Inteligentny monitoring dworców i taboru, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania
 •  Cyberterroryzm i zarządzanie bezpieczeństwem IT
 •  Teledetekcja i śledzenie przesyłek
 •  Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym
 • Cloud Computing, Data Center, Business Intelligence, ITSy i ich architekturę
 •  Usługi dostępowe (WI-FI) i multimedialne w taborze , budynkach dworcowych i stacjach
 • Systemy zarządzania infrastrukturą oraz wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i jego mieniem
 •  IoT (internet przedmiotów) oraz Big Data (analiza danych w czasie rzeczywistym)
 •  Budowa i modernizacja infrastruktury serwerowej i macierzowej

W trakcie uroczystego rozpoczęcia do grona firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przystąpi 5 firm:

Pełny plan XVII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei” dostępny jest na oficjalnej stronie wydarzenia – telematykanakolei.pl/program

Wydarzenie, którego organizatorem jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei odbywa się z zapewnieniem uczestnikom wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym środków do zasłaniania ust i nosa, środków do dezynfekcji oraz jednorazowych rękawiczek.

Dodaj komentarz