Inwestycje

Inwestycje na torach realizowane są bez przeszkód. PKP PLK stawia czoła wirusowi

Fot. PKP PLK

Wprowadzony stan epidemiczny nie wpływa na realizację prac inwestycyjnych na polskich torach. Sytuacja przy projektach monitorowana jest na bieżąco.

Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji, jak również ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym. W obecnej sytuacji to działania kluczowe dla polskiej gospodarki.

Zarządca infrastruktury jest w stałym kontakcie z organizacjami branżowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Wspólnie szukane są rozwiązania usprawniające i ułatwiające współpracę. W zależności od przebiegu wydarzeń PLK będą podejmowały kolejne decyzje.

Jakie działania w ostatnich dniach podjęli inwestorzy? Przede wszystkim wdrożyli zalecenia i instrukcje postępowania uelastyczniające i przyśpieszające współpracę między stronami kontraktu. Chodzi głównie o przyśpieszenie płatności i rozliczeń oraz zatwierdzenie i obieg dokumentów.