Inwestycje

Inwestycje na torach realizowane są bez przeszkód. PKP PLK stawia czoła wirusowi

Fot. PKP PLK

Wprowadzony stan epidemiczny nie wpływa na realizację prac inwestycyjnych na polskich torach. Sytuacja przy projektach monitorowana jest na bieżąco.

Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji, jak również ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym. W obecnej sytuacji to działania kluczowe dla polskiej gospodarki.

Zarządca infrastruktury jest w stałym kontakcie z organizacjami branżowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Wspólnie szukane są rozwiązania usprawniające i ułatwiające współpracę. W zależności od przebiegu wydarzeń PLK będą podejmowały kolejne decyzje.

Jakie działania w ostatnich dniach podjęli inwestorzy? Przede wszystkim wdrożyli zalecenia i instrukcje postępowania uelastyczniające i przyśpieszające współpracę między stronami kontraktu. Chodzi głównie o przyśpieszenie płatności i rozliczeń oraz zatwierdzenie i obieg dokumentów.

Realizowane są postępowania przetargowe, pozwalające wykonawcom na planowania biznesu. Wprowadzone zostały i są na bieżąco aktualizowane zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.

Mimo wprowadzonych rządowych obostrzeń, wykonawcy kontynuują prace zawarte w kontraktach. Wykonawcy działają m.in. na odcinku WarszawaLublin, WarszawaPoznań, PoznańSzczecin, Kraków Główny – Kraków Rudzice, na liniach prowadzących do trójmiejskich portów.

Stosowne wytyczne otrzymali dyrektorzy projektów PLK i przekazali je wykonawcom oraz inżynierom kontraktów. Celem współpracy jest sprawne realizowanie umów w nowych warunkach.

Projekty pod szczególnym nadzorem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określiły i przesłały do wykonawców zalecenia dotyczące organizacji i przeprowadzania robót oraz odbiorów technicznych w stanie zagrożenia epidemicznego. Bez zbędnej zwłoki, ale przy dochowaniu należytej staranności, dokonywana jest akceptacja dokumentów, czy dokonywanie należnych płatności.

Zalecono ograniczenie do minimum liczby osób w komisjach i zespołach prowadzących projekty, dojazdy oddzielnymi środkami transportu. Odbiory prowadzone są oddzielnie dla każdej branży. W sytuacji niezbędnych spotkań, zalecono zachowanie bezpiecznej odległości uczestników  i stosowanie wymaganych środków ochrony osobistej.

Dodaj komentarz