Raport z Polski

COVID-19: Umorzenie zaległości podatkowej

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zawiadamia, opierając się na informacjach rządowych, że istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej.

Umorzenie zaległości podatkowej- na czym polega?

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej to ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych podatnika.

Decyzja jest uznaniowa wobec czego to urząd decyduje o przyznaniu zwolnienia z obowiązku zapłaty zaległego podatku. Oznacza to, że nie ma gwarancji przyznania ulgi pomimo tego, że spełnia się warunki. Każda sprawa ma wymiar indywidualny.

Urząd może umorzyć:

  • zaległości podatkowe (w całości lub w części),
  • odsetki za zwłokę (w całości lub w części),
  • opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej.W przypadku umorzenia całej zaległości, odsetki zostaną też umorzone. A gdy wystąpisz o częściowe umorzenie zaległości, to odsetki za zwłokę urząd umorzy ci w odpowiedniej proporcji.

Interes podatnika/ interes publiczny- definicje