Raport z Polski Wydarzenia

Prezes UTK zatwierdził projekt cennika PKP SKM w Trójmieście

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził projekt cennika PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Projekt dot. sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej obejmujący kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników na rozkład jazdy pociągów 2022/2023. Nowy cennik PKP SKM będzie obowiązywał od 20 stycznia 2023 roku.

Fot. PKP SKM Trójmiasto
Fot. PKP SKM Trójmiasto

W obecnie zatwierdzonym projekcie cennika średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej, zależna od masy pociągu i kategorii linii kolejowej, wyniesie 5,72 zł/pockm. To wzrost o 23,8% w stosunku do obecnie obowiązującej wartości 4,62 zł/pockm, tj. o 1,10 zł. Wysokość części stawki związanej z rodzajem trakcji spadła z 1,38 zł na 1,19 zł/pockm, tj. o 19 gr.

Mając na uwadze, że praca eksploatacyjna na linii nr 250 jest w ponad 99% realizowana trakcją elektryczną, analizując cennik należy obliczyć średnią stawkę rzeczywistą. Stanowi ona sumę stawki średniej i części stawki zależnej od trakcji. Średnia stawka rzeczywista rośnie w projekcie nowego cennika w odniesieniu do cennika obecnie obowiązującego o 91 gr/pockm. Stanowi to wzrost o 15,17%.

Zarządca zrezygnował w projekcie cennika z kalkulacji stawki opłaty manewrowej oraz ze stosowania dodatkowych współczynników różnicujących średnią stawkę w zależności od kategorii linii kolejowej. Zrezygnował także z pobierania dodatkowego składnika stawki jednostkowej opłaty podstawowej związanego z rodzajem wykonywanych przewozów.

Zatwierdzony projekt cennika uwzględnia uwagi Prezesa UTK zawarte w decyzji z 27 lipca 2022 r. Nowy cennik wejdzie w życie  20 stycznia 2023 r., do tego czasu Zarządca stosuje cennik dotychczasowy.

Dodaj komentarz