Tabor

Bydgoska PESA i NEWAG chcą wyprodukować pociągi dla Kolei Dolnośląskich

W przetargu na dostawę taboru dla Kolei Dolnośląskich oferty złożyły dwie firmy – bydgoska Pesa oraz NEWAG. Obie spółki zaproponowały ceny przewyższające zaplanowany przez dolnośląski samorząd i przewoźnika budżet.

Koleje Dolnośląskie na zakup pięciu pięcioczłonowych składów elektrycznych planowały przeznaczyć 123 mln zł brutto, zaś na zakup sześciu trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym – 118 mln zł brutto. Termin składania ofert minął w środę 25 marca.

Bydgoska Pesa dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wyceniła na 145.170.750,00 zł brutto, co daje nieco ponad 29 mln zł za jeden pojazd, zaś NEWAG – 161.068.500,00 zł brutto, odpowiednio koszt jednego pojazdu wyniesie ponad 32,2 mln zł.

Ofertę na dostawę sześciu składów hybrydowych dla dolnośląskiego przewoźnika złożył NEWAG. Propozycja producenta wynosi 169.740.000,00 zł brutto, co daje prawie 28,3 mln zł za każdy pociąg.