Wydarzenia

Izba Kolei wspiera Klaster Luxtorpeda 2.0

Polska Izba Producentów Urządzeń na Rzecz Kolei podpisała deklarację członkowską, a jej przedstawiciele zostali wybrani do władz Klastra.

Podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia Klastra „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” ważne dla Polskiej Izby Producentów i Usług na Rzecz Kolei były dwa wydarzenia. Pierwszym było uroczyste podpisanie deklaracji członkowskiej przez Izbę Kolei. Tym samym Izba stała się 22 członkiem klastra. Drugim najistotniejszym punktem było jednak powołanie Rady Klastra. Na jej czele stanął Czesław Warsewicz, prezes spółki Blue Ocean Business Consulting. W radzie klastra znaleźli się Włodzimierz Wilkanowicz, prezes zarządu Kolei Wielkopolskich oraz Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Kolei.

Ponadto podczas Zgromadzenia przyjęto program działalności Klastra do końca bieżącego roku. W ramach podejmowanych działań powstanie branżowa koncepcja, która ma wesprzeć stronę rządową w podejmowanych inicjatywach w ramach programu rozwojowego “Luxtorpeda 2.0”. Równocześnie zapowiedziano prace merytoryczne w grupach roboczych, a następnie przedstawienie wyników tych prac w ministerstwie rozwoju, to najważniejsze zadania w bieżącym roku, które postawili sobie członkowie klastra.

W ramach grup roboczych Klaster będzie chciał wypracować koncepcją zmian w takich kwestiach, jak m.in.:
• stawki dostępu do infrastruktury kolejowej,
• wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych,
• kierunki zamówień publicznych w obszarze budowy i modernizacji taboru kolejowego,
szkolenia kadr,
• wspólny bilet.
RK

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

 

Dodaj komentarz