Raport z Polski Wydarzenia

Jak kupować tabor kolejowy: spotkanie z ekspertami 9 maja w Warszawie

Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać chęć udziału w warsztatach eksperckich „Efektywne zakupy taboru kolejowego”, które odbędą się 9 maja w Warszawie. Wydarzenie, adresowane głównie do osób zaangażowanych w procedury zakupowe po stronie przewoźników kolejowych i Urzędów Marszałkowskich, będzie okazją do zdobycia wiedzy o przygotowaniu zapytań ofertowych i specyfikacji przetargowych na zakup taboru kolejowego.

Po części wprowadzającej, obejmującej informacje na temat budżetu na inwestycje taborowe, instrumentach finansowania oraz rozwiązań w prawie zamówień publicznych, uczestnicy będą mogli wybrać interesujące ich obszary tematyczne – rynek przewozów pasażerskich bądź towarowych i intermodalnych. W obu przypadkach spotkania będą mieć formę otwartej dyskusji z udziałem ekspertów branżowych, instytucji finansujących oraz specjalistów z zakresu projektowania, produkcji i eksploatacji współczesnych pojazdów kolejowych.

Warsztaty taborowe dla samorządowców i przewoźników kolejowych

Organizatorem warsztatów jest Fundacja „Pro Kolej”, a honorowym patronatem objęli je: Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, SIRTS oraz Izba Gospodarcza Transportu Lądowego. Szczegółowy program, warunki udziału w warsztatach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://kolej365.pl/warsztaty-taborowe/.

Więcej o wydarzeniu: www.kolej365.pl  

—-

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Orłowski tel. 608-256-822

O Fundacji ProKolej

Fundacja ProKolej – utworzona w 2013 roku organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju kolei w Polsce. Stanowi platformę współpracy dla firm, administracji, pasażerów i użytkowników transportu szynowego. Więcej: www.prokolej.org

 

Dodaj komentarz