Aktualności Analizy Tramwaje

Jaki jest stan izolacji termicznej tramwaju?

Podsumowanie
Badania termowizyjne można wykorzystywać do sprawdzenia izolacyjności nie tylko budynków, ale również pojazdów. W przypadku taboru komunikacji miejskiej występowanie miejsc w pojazdach strat ciepła należy do bardzo dużych problemów, ze względu na fakt, że przyczynia się to do znacznego wzrostu kosztów eksploatacji pojazdów (ogrzewanie, klimatyzacja).

W przypadku występowania miejsc na karoserii pojazdu, gdzie można zaobserwować większą stratę ciepła niż w jednostce powierzchni otaczającej to miejsce możemy mówić o miejscu pojawienia się „mostka cieplnego” (termin zaczerpnięty z budownictwa), wówczas wewnątrz pojazdu trudno zachować stałą, jednolitą temperaturę, co ma niekorzystny wpływ na organizm człowieka, ale również są to miejsca narażone na przyśpieszoną korozję. Miejsca, w których dochodzi do strat ciepła są to obszary, w których bardzo często występuje kondensacja pary wodnej, która jest odpowiedzialna za pogorszenie się stanu karoserii. Aby uniknąć skutków w postaci szybszej degradacji pojazdu w otoczeniu mostków termicznych należy przeciwdziałać skutkom tego stanu na etapie projektowania, ponadto należy zwracać na to uwagę w trakcie realizacji obsług okresowych.

Przeprowadzone badania potraktowano jako badania pilotażowe, kolejnym etapem realizacji badań będzie ocena komfortu cieplnego w miesiącach zimowych oraz miesiącach letnich, aby ocenić wydajność zastosowanych systemów klimatyzacji w tramwajach.

Dodaj komentarz