Wydarzenia

KE w służbie środowisku. Inicjuje działania na rzecz zrównoważonych produktów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne ws. Sustainable Products Initiative – inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów. Zdaniem KE konsumenci, środowisko i klimat skorzystają na produktach, które są bardziej trwałe i nadają się do ponownego wykorzystania.

Inicjatywa dokona przeglądu dyrektywy w sprawie ekoprojektowania i, w stosownych przypadkach, zaproponuje dodatkowe środki legislacyjne. Projekt ma na celu uczynienie produktów wprowadzanych na rynek UE bardziej zrównoważonymi. Co się może zmienić? Do krajów UE trafią produkty energooszczędne, ekologiczne, nadające się do recyklingu. Inicjatywa dotyczyć będzie również niwelacji substancji szkodliwych m.in. w sprzęcie elektronicznym, tekstyliach, meblach czy chemii.

W ramach projektu rozważone zostaną następujące środki:

  • Ustanowienie nadrzędnych zasad zrównoważonego rozwoju produktów
  • Ustanowienie przepisów UE w celu uczynienia producentów odpowiedzialnymi za dostarczanie bardziej cyrkularnych produktów i interweniowanie, zanim produkty mogą stać się odpadami
  • Ustanowienie przepisów UE określających wymogi w zakresie obowiązkowego etykietowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju lub ujawniania informacji uczestnikom rynku w ramach łańcuchów wartości, w formie cyfrowego paszportu produktu.
  • Ustanowienie przepisów UE w zakresie ustanawiania obowiązków minimalnych wymogów dot. zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zamówień publicznych
  • Wymogi dot. uwzględniania aspektów społecznych w całym cyklu życia produktu w ramach zasad i wymogów dot. zrównoważonego rozwoju, tam gdzie jest to stosowne i wykonalne
  • Środki dot. procesów produkcyjnych, np. w celu ułatwienia recyklingu lub regeneracji oraz śledzenia stosowania substancji niebezpiecznych w takich procesach
  • Środki mające na celu zakazanie niszczenia niesprzedanych dóbr trwałych

Szczególna uwaga zwrócona zostałaby na wykonalność operacyjną, minimalizację biurokracji oraz ułatwienie wdrażania i egzekwowania przepisów.

Dodaj komentarz