global Inwestycje Wydarzenia

Kolej brytyjska wybiera zieloną energię

Network Rail, brytyjski przewoźnik kolejowy, podpisał właśnie wyjątkową umowę z firmą EDF Renewables UK and Ireland. Podmiot ten prowadzi szereg działań związanych z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, czyli OZE. Do ważnych filarów przedsiębiorstwa należą farmy fotowoltaiczne. Jedna z nich, Bloy’s Grove, stanie się na mocy wspomnianego kontraktu dostawcą prądu na rzecz brytyjskiej kolei.

Fot. Phil Sangwell - 43014 & 43062 "John Armitt" Danesmoor, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8740179
Fot. Phil Sangwell – 43014 & 43062 “John Armitt” Danesmoor, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8740179

Ekologiczna sieć kolejowa w UK

Farma fotowoltaiczna Bloy’s Grove będzie zlokalizowana w Norfolk, pomiędzy miejscowościami Swainsthorpe i Mulbarton. Jej wydajność określa się na 49,9 MW energii. W przeliczeniu mogłoby posłużyć to do zasilenia 14600 gospodarstw domowych w skali roku. Jednocześnie, w oparciu o informacje podawane przez EDF Renewables UK, taki zasób prądu ograniczy emisję dwutlenku węgla o 14 tysięcy ton! Po konsultacjach społecznych oraz wprowadzeniu niezbędnych zmian do projektu, został on oficjalnie zatwierdzony w czerwcu tego roku.

Podpisanie umowy pomiędzy EDF i Network Rail na zakup energii słonecznej pobieranej poprzez farmę Bloy’s Grove pozwoli na pozyskanie prądu odpowiadającego proporcjonalnie 15 procentom rocznego zużycia energii o charakterze nietrakcyjnym. Czyli takiej, która jest niezbędna do prawidłowego działania obiektów kolejowych, na przykład dworców czy zajezdni.

Przewoźnik przyjął już Strategię Zrównoważonego Rozwoju Środowiska. Umowa obejmująca zakup energii z fotowoltaiki jest tym samym w pełni zgodna z celem, jakim jest stosowanie do 2030 roku w 100% energii nietrakcyjnej właśnie z OZE.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego Network Rail

Opracowana i wprowadzona w życie Strategia Network Rail skupia się na wykorzystywaniu energii elektrycznej w ramach niskoemisyjnych usług kolejowych. W związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi oraz zmniejszającymi się zasobami paliw stałych operator dąży do oferowania transportu masowego o czystym, ekologicznym charakterze. Plan przyjęto do realizacji w ciągu trzydziestu najbliższych lat, to jest do 2050 roku.

Network Rail nie ogranicza się przy tym tylko do korzystania z energii odnawialnej i dekarbonizacji kolei. Planowane jest bowiem także wspieranie lokalnej społeczności w dokonywaniu bezpiecznych i ekologicznych wyborów związanych z podróżowaniem, ale i bezpośrednim otoczeniem środowiskowym. Mają w tym pomóc działania obejmujące chociażby dbanie o poprawę stanu i rozwój dzikiej przyrody oraz roślinności czy też promowanie i stosowanie recyklingu dla materiałów nadających się do ponownego wykorzystania.

Dodaj komentarz