Raport z Polski Wydarzenia

Powstała polsko-brytyjska grupa robocza do spraw CPK

Opracowanie wspólnych działań inwestycyjnych w zakresie tworzenia lotniska i sieci połączeń kolejowych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego były tematem spotkania polsko-brytyjskiej grupy roboczej ds. CPK.

Celem grupy jest wymiana informacji i bieżąca współpraca na poziomie ministerstw, agencji rządowych i biznesu. Obie strony zakładają dzielenie się doświadczeniami i inwestycyjnym know-how w zakresie m.in. infrastruktury lotniskowej i kolejowej, projektowaniu przestrzeni powietrznej na potrzeby CPK, zagospodarowaniu przestrzennym rejonu Airport City i pełnej cyfryzacji projektu.

Powstaje Grupa Robocza ds. CPK

Podczas spotkania, które odbyło się w formie zdalnej, powołane zostały podgrupy robocze, m.in. ds. inwestycji kolejowych oraz nawigacji i żeglugi powietrznej. Przedstawiciele CPK przedstawili aktualny stan prac nad projektem i planowane kolejne działania.

– Cieszę się, że ubiegłoroczne porozumienie o współpracy ma dziś swój ciąg dalszy – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. – Mamy możliwość współpracy w trudnych dla transportu i gospodarki czasach. Naszym zadaniem jest sprawić, by transport lotniczy był znowu jak najbardziej efektywny, bezpieczny, niezawodny i konkurencyjny. Naszym celem powinny być działania w celu jak najszybszego przywrócenia rynku lotniczego do stanu sprzed pandemii COVID-19 i uczynienie go odpornym na kryzysy w przyszłości. Jestem pewien, że razem pokonamy przeszkody, przed którymi stoi branża transportowa

 

Do spotkania odniósł się także Minister Handlu Międzynarodowego.

– Umowa, którą zawarliśmy z polskim Ministerstwem Infrastruktury w maju 2020 r., ma jeszcze większe znaczenie teraz, gdy planujemy odbudowę gospodarek po  COVID-19 – mówi Graham Stuart, Minister Handlu Międzynarodowego. – Zamierzamy wesprzeć naszym doświadczeniem i wiedzą polski rząd w procesie budowy Portu Solidarność, czyli nowego ważnego węzła, który zwiększy dostępność transportową regionu. Ponieważ Wielka Brytania jest siódmym największym eksporterem usług transportowych na świecie, jest rzeczą naturalną, że wykorzystujemy nasze zasoby i doświadczenie, aby wspierać rozwój infrastruktury w Polsce i przyspieszyć ożywienie gospodarcze po pandemii