Raport z Polski Wydarzenia

Powstała polsko-brytyjska grupa robocza do spraw CPK

Opracowanie wspólnych działań inwestycyjnych w zakresie tworzenia lotniska i sieci połączeń kolejowych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego były tematem spotkania polsko-brytyjskiej grupy roboczej ds. CPK.

Celem grupy jest wymiana informacji i bieżąca współpraca na poziomie ministerstw, agencji rządowych i biznesu. Obie strony zakładają dzielenie się doświadczeniami i inwestycyjnym know-how w zakresie m.in. infrastruktury lotniskowej i kolejowej, projektowaniu przestrzeni powietrznej na potrzeby CPK, zagospodarowaniu przestrzennym rejonu Airport City i pełnej cyfryzacji projektu.

Powstaje Grupa Robocza ds. CPK

Podczas spotkania, które odbyło się w formie zdalnej, powołane zostały podgrupy robocze, m.in. ds. inwestycji kolejowych oraz nawigacji i żeglugi powietrznej. Przedstawiciele CPK przedstawili aktualny stan prac nad projektem i planowane kolejne działania.

– Cieszę się, że ubiegłoroczne porozumienie o współpracy ma dziś swój ciąg dalszy – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. – Mamy możliwość współpracy w trudnych dla transportu i gospodarki czasach. Naszym zadaniem jest sprawić, by transport lotniczy był znowu jak najbardziej efektywny, bezpieczny, niezawodny i konkurencyjny. Naszym celem powinny być działania w celu jak najszybszego przywrócenia rynku lotniczego do stanu sprzed pandemii COVID-19 i uczynienie go odpornym na kryzysy w przyszłości. Jestem pewien, że razem pokonamy przeszkody, przed którymi stoi branża transportowa