global Wydarzenia

Ludzki błąd doprowadził do wykolejenia pociągu Praga – Brno

Zbyt wczesne przesunięcie przez dyspozytora zwrotnicy doprowadziło do wykolejenia pociągu w Tišnovie w Czechach. Powodem takiego zachowania miało być zdenerwowanie lub stres pracownika. O zakończeniu postępowania w sprawie informuje Inspekcja Kolejnictwa.

Drážní inspekce

Według Inspekcji, za wypadek kolejowy pociągu relacji Praga – Brno przez Havlíčkův Brod, do którego doszło 13 sierpnia, odpowiada pracownik Zarządu Kolei. Przestawił on zwrotnicę, gdy tor był zajęty przez inny pociąg.

Z raportu wynika, że do wypadku przyczyniło się także wyłączenie urządzeń sterowania ruchem. W takiej sytuacji system nie mógł zapobiec ludzkiemu błędowi.

Czytaj dalej >