Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Maszyniści apelują o interwencję do Ministerstwa Infrastruktury

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zwrócił się do Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury o podjęcie działań ws. uregulowania prawnego ograniczenia prowadzenia pociągów trakcją spalinową na liniach zelektryfikowanych.

Jak piszą w swoim apelu przedstawiciele Związku z Prezydentem ZZMK Leszkiem Miętkiem na czele, od lat stale wzrasta tendencja obsługi trakcją spalinową pociągów pod siecią trakcyjną, a zakupy starych, używanych pojazdów spalinowych z przeznaczeniem do takich właśnie przewozów świadczą o tym, że proceder będzie się rozszerzał.

– Nie możemy godzić się z taką sytuacją, zważywszy na kwestie klimatyczne, zielony ład i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych […] Z drugiej strony przysparzają one polskiej gospodarce wielu kłopotów i wyzwań w szczególności w branży górniczo-energetycznej i przemysłu energochłonnego – piszą twórcy apelu. – Polska kolej nie może być wyjęta z tych działań. Obserwując działania firm kolejowych, które realizują i chcą rozszerzać swoją działalność nie bacząc na skutki klimatyczne, uważamy, że jedynym rozwiązaniem pozostaje wdrożenie ograniczeń prawnych, zakazujących w pewnym zakresie prowadzenie przewozów trakcją spalinową na liniach zelektryfikowanych.

 

Inicjatywa ZZM wpisuje się w wysiłki inicjatorów Europejskiego Roku Kolei i Zielonego Ładu, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz