Tramwaje

MI rekomenduje nowe wytyczne projektowania torowisk tramwajowych

Ministerstwo Infrastruktury, wspólnie z ekspertami z Politechniki Gdańskiej, opracowali nowe wytyczne projektowania torowisk tramwajowych. Dokument, który był wykorzystywany do tej pory, powstał prawie 40 lat temu.

– To świeże i nowoczesne spojrzenie na zmieniające się wokół nas otoczenie, a zarazem nowa jakość projektowania infrastruktury na potrzeby komunikacji zbiorowej – ocenia Ministerstwo Infrastruktury.

 

Celem wytycznych projektowania infrastruktury transportu zbiorowego jest:

  • dostosowanie metod projektowania do zmieniających się warunków związanych z wprowadzeniem do ruchu wieloczłonowych, niskopodłogowych tramwajów,
  • uwzględnienie współczesnych metod projektowania dróg oraz linii kolejowych, tak aby proces projektowania tras tramwajowych był spójny z przyjętymi standardami branżowymi.

PKP Intercity rozpoczyna współpracę z Politechniką Gdańską

Wytyczne zostały opracowane przez zespół specjalistów pod kierownictwem dr. inż. Jacka Szmaglińskiego z Politechniki Gdańskiej.

– Podstawą rekomendacji jest art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Wytyczne nie stanowią przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, lecz jako wzorce i standardy są częścią jednego ze zbiorów zasad wiedzy technicznej i mogą być stosowane dobrowolnie – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

 

Dokument (Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych), który dotychczas był stosowany przy projektowaniu torowisk tramwajowych, powstał blisko 40 lat temu. Od tego czasu zmianom uległa technika tramwajowa w zakresie torowisk, jak i pojazdów. Rekomendowane przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka wytyczne uwzględniają wiedzę najnowszą i praktykę krajowych zarządców infrastruktury tramwajowej i operatorów taboru.

Z opracowaniami można zapoznać się na stronie wymagań technicznych w drogownictwie.

Dodaj komentarz