Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

Grupa PKP CARGO przedstawiła wyniki przewozowe za lipiec [RAPORT]

PKP CARGO przedstawiło wyniki przewozowe za lipiec. Przewoźnik towarowy odnotował w tym czasie spore wzrosty. Udziały rynkowe Grupy wyniosły 39,4 proc. (+ 1,2 p.p. r/r i +0,3 p.p. m/m) wg masy towarowej i 41,4 proc. (+1,3 p.p. r/r i -0,9 p.p. m/m) wg pracy przewozowej. To efekt silnego wzrostu przewozów w stosunku r/r w ujęciu masy towarowej i pracy przewozowej, przy jednoczesnym wzroście tych parametrów względem czerwca 2021 roku.

Grupa PKP CARGO

Jak wynika z raportu – Grupa PKP CARGO przetransportowała w lipcu 8 mln ton towarów, co daje wzrost o 14,7 proc. w stosunku r/r. Praca przewozowa wzrosła do 1,9 mld tkm – o 13,7 proc. r/r.

W porównaniu r/r wzrosły przewozy PKP CARGO realizowane w segmentach: kamień, żwir i wapno (+25,9 proc.), węgiel kamienny (+8,2 proc.), metale i wyroby (+49,7 proc.), koks i węgiel brunatny (+45,9 proc.) oraz artykuły chemiczne (+25,2 proc.).

Jednocześnie Grupa PKP CARGO odnotowała wzrost przewozów w ujęciu miesiąc do miesiąca, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej: odpowiednio o 5,3 proc. i o 1,4 proc. Miesiąc do miesiąca wzrosły przewozy węgla kamiennego (+6,0 proc.), kamienia, żwiru i wapna (+7,3 proc.), koksu i węgla brunatnego (+9,6 proc.), rudy i pirytów (+18,3 proc.) oraz artykułów chemicznych (+10,7 proc.).

– Spodziewaliśmy się dobrych wyników przewozowych w lipcu. Przede wszystkim z tego powodu, że mieliśmy do czynienia z rosnącym popytem na kolejowe usługi transportowe. W lipcu były nawet takie dni, że popyt przewyższał podaż na kolei – tłumaczy Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Trzeci kwartał rozpoczął się więc bardzo dobrze, co ma pozytywne przełożenie na nasze wyniki przewozowe w ciągu siedmiu miesięcy tego roku – dodaje Warsewicz.

 

Od stycznia do lipca Grupa PKP CARGO przetransportowała łącznie 52,4 mln ton towarów, osiągając wzrost r/r o 13,2 proc. Wykonana praca przewozowa wyniosła 13 mld tkm (+11,2 proc. r/r).

W lipcu 2021 roku koniunktura w krajowym sektorze przemysłowym pozostawała nadal korzystna (+9,8 proc. r/r), a wzrost produkcji r/r odnotowano w 27 z 34 wyszczególnianych przez GUS gałęzi przemysłu, w tym w szczególności w działach kluczowych z punktu widzenia potencjalnych przewozów Grupy PKP CARGO jak produkcja metali, wyrobów z metali, chemikaliów i wyrobów chemicznych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, drewna i wyrobów z drewna czy wydobycie węgla kamiennego. W rezultacie, również rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce odnotował silny wzrost transportowanych wolumenów r/r zarówno w ujęciu masy towarowej (+11,3 proc. r/r), jak i pracy przewozowej (+10,0 proc. r/r). W sumie koleją przetransportowano w lipcu 2021 roku 20,2 mln ton towarów. Po wyniku z marca 2021 roku, był to dla transportu kolejowego w 2021 roku drugi miesiąc, kiedy wolumen transportowy przekroczył próg 20 mln ton. Wykonana przez rynek praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tkm. Jednocześnie zaobserwowano wzrost przewozów względem czerwca 2021 roku o odpowiednio 4,6 proc. wg masy towarowej i 3,5 proc. wg pracy przewozowej.

Kolej towarowa obsługuje przede wszystkim przemysł. Dlatego zachodzi powiązanie między utrzymywaniem się koniunktury w przemyśle a wzrostem przewozów w Grupie PKP CARGO. Prognozy makroekonomiczne są dla Polski bardzo dobre, produkcja przemysłowa ma dalej rosnąć, więc i my mamy podstawy do optymizmu, że i na kolei koniunktura utrzyma się w kolejnych miesiącach – podsumowuje prezes Czesław Warsewicz.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku koleją przewieziono łącznie 133,8 mln ton towarów (+10,9 proc. r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 30,7 mld tkm (+9,9 proc. r/r).

Dodaj komentarz