Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

Grupa PKP CARGO przedstawiła wyniki przewozowe za lipiec [RAPORT]

PKP CARGO przedstawiło wyniki przewozowe za lipiec. Przewoźnik towarowy odnotował w tym czasie spore wzrosty. Udziały rynkowe Grupy wyniosły 39,4 proc. (+ 1,2 p.p. r/r i +0,3 p.p. m/m) wg masy towarowej i 41,4 proc. (+1,3 p.p. r/r i -0,9 p.p. m/m) wg pracy przewozowej. To efekt silnego wzrostu przewozów w stosunku r/r w ujęciu masy towarowej i pracy przewozowej, przy jednoczesnym wzroście tych parametrów względem czerwca 2021 roku.

Grupa PKP CARGO

Jak wynika z raportu – Grupa PKP CARGO przetransportowała w lipcu 8 mln ton towarów, co daje wzrost o 14,7 proc. w stosunku r/r. Praca przewozowa wzrosła do 1,9 mld tkm – o 13,7 proc. r/r.

W porównaniu r/r wzrosły przewozy PKP CARGO realizowane w segmentach: kamień, żwir i wapno (+25,9 proc.), węgiel kamienny (+8,2 proc.), metale i wyroby (+49,7 proc.), koks i węgiel brunatny (+45,9 proc.) oraz artykuły chemiczne (+25,2 proc.).