Raport z Polski Wydarzenia

PKP Intercity rozpoczyna współpracę z Politechniką Gdańską

PKP Intercity rozpoczyna współpracę z Politechniką Gdańską. W jej ramach powstanie nowa oferta edukacyjna, która zostanie oparta na know-how PKP Intercity i doświadczeniu gdańskich naukowców. Ponadto studenci skorzystają m.in. ze staży, praktyk oraz wizyt studyjnych.

PKP Intercity podpisało porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską (fot. PKP Intercity)
PKP Intercity podpisało porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską (fot. PKP Intercity)

Porozumienie, które PKP Intercity podpisało z Politechniką Gdańską, to kolejne działania mające rozwijać działania naukowo-techniczne i edukacyjne narodowego przewoźnika z partnerem ze świata nauki.

Współpraca sektora kolejowego i naukowego ma być motorem napędowym do wzrostu innowacyjności polskiej kolei – podkreśla PKP Intercity.

 

W wyniku umowy zostanie opracowana nowa oferta edukacyjna, która obejmie kursy, szkolenia, studia dualne, studia podyplomowe, jak również nowe kierunki i specjalizacje. Współpraca partnerów stworzy dla studentów nowe możliwości rozwoju kompetencji zawodowych. Dzięki współpracy będą oni mogli skorzystać z bogatej oferty m.in. staży, praktyk, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych.

– Jestem przekonany, że dzięki zawartemu właśnie porozumieniu skorzystają nie tylko nasi studenci, którym oferujemy kształcenie na najwyższym poziomie oraz możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, lecz także branża kolejowa, która zyska świetnie przygotowanych  specjalistów – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Istotna jest dla nas również możliwość współpracy na szeroko rozumianym polu naukowo-badawczym.

 

Przedmiotem umowy z Politechniką Gdańską jest także wzajemne wsparcie merytoryczne oraz stała wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej m.in. przez realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz, organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych PKP Intercity.

– Jesteśmy w trakcie realizacji największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Rozwijamy nie tylko nasz tabor czy stacje postojowe, ale także zmieniamy wnętrze naszej organizacji oraz wdrażamy coraz więcej rozwiązań cyfrowych. Naszym działaniom sprzyjać będzie wyspecjalizowana kadra, oparta na wysokiej klasy specjalistach wywodzących się z czołowych polskich szkół wyższych. Jesteśmy pewni, że korzyści ze współpracy odniosą obie strony, zarówno my, jak i środowisko naukowe – mówi Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity.

 

Ważnym punktem porozumienia będzie też promocja branży kolejowej oraz pokazywanie jej rozwoju i dorobku przez organizację konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów z udziałem studentów i kadry naukowej. Planowane są także wspólne publikacje branżowe i naukowe, współpraca z biurem karier uczelni, a także planowanie wspólnej działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej.

Politechnika Gdańska to siódma uczelnia wyższa, która nawiązała współpracę z PKP Intercity. Wcześniej narodowy przewoźnik podpisał umowy z Politechnikami z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, a także z Politechniką Śląską, Akademią Leona Koźmińskiego i Wojskową Akademią Techniczną. W gronie partnerów spółki są m.in. Ochotnicze Hufce Pracy, a także Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie i Zespół Szkół nr 6 w Siedlcach, przy którym powstało Branżowe Centrum Umiejętności.

Dodaj komentarz