Wydarzenia

MI zaktualizowało listę właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało aktualną listę właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei dla pojazdów kolejowych. Dokument zaakceptowany został przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Lista ta zastępuje listę właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 19 stycznia 2017 r.

Dotychczasowa lista zachowuje ważność w części dot. podsystemów „infrastruktura”, „energia” i „sterowanie – urządzenia przytorowe”. Stosowana może być do oceny projektów dotyczących pojazdów kolejowych, dla których została podpisana umowa o przeprowadzenie procesu weryfikacji WE podsystemu „tabor” lub podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” przed dniem publikacji niniejszej listy.

Lista_właściwych_krajowych_specyfikacji_technicznych

Lista_krajowych_wymagań_technicznych

Dodaj komentarz