Raport z Polski Wydarzenia

Minister podpisał rozporządzenie. Zmiany dotyczą maszynistów

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Chodzi przede wszystkim o obecność jednego maszynisty w kabinie, w pociągach jadących z prędkością do 160 km/h bez systemu ERTMS/ECTS.

Zmienione przepisy obejmują także zmiany w zakresie realizacji linii kolei dużych prędkości, m.in. dając możliwość projektowania i budowania nowych linii kolejowych bez semaforów z prowadzeniem ruchu kolejowego wyłącznie w oparciu o system ERTMS/ETCS poziomu 2.

Rozporządzenie zostało skierowane 23 października 2023 r. do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury będą zobowiązani dostosować swoje przepisy wewnętrzne do przepisów ww. rozporządzenia w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

Dodaj komentarz