Analizy Wydarzenia

LOTOS Kolej z rekordowym wynikiem pracy przewozowej

Fot. Petr Štefek / CC

LOTOS Kolej uzyskała najlepszy wynik pracy przewozowej w swojej 17-letniej działalności. W 2019 r. spółka przetransportowała blisko 5,5 mln tono kilometrów.

W pierwszym roku działalności LOTOS Kolej (2003) spółka osiągnęła wynik 37 mln tono kilometrów. Do tej pory rekordowym rokiem był 2017, kiedy wynik pracy przewozowej kształtował się na poziomie 5 351 mln ntkm. Obecnie wynik jest wyższy o 123 mln ntkm.

– Wyższa praca przewozowa, to bardzo dobra wiadomość dla LOTOS Kolej – powiedział Marian Wasilewski, Dyrektor ds. Przewozów LOTOS Kolej. – Wynika to przede wszystkim z dwóch kwestii. Po pierwsze, wzrósł średni ciężar pociągów, w związku z czym zwiększyła się przewożona masa towarów. Wzrosła też średnia długość przejechanej trasy. Dzięki temu praca przewozowa jest na rekordowym poziomie, pomimo niższej przewiezionej masy niż w 2017 roku – dodał.

 

Prowadzenie przewozów przy pomocy cięższych pociągów na dłuższych trasach jest z punktu widzenia prowadzonego biznesu bardzo korzystne ekonomicznie.

– Wpływ na ten stan rzeczy miały działania proefektywnościowe i optymalizacyjne, które pozwoliły na lepsze wykorzystanie jednostek transportowych i parametrów pociągów – dodał Marian Wasilewski.

 

Dodaj komentarz