Aktualności Polregio

Nazwa „Przewozy Regionalne” przeszła do historii

Fot. Polregio

W następstwie decyzji Zgromadzenia Wspólników, w wyniku rejestracji zmiany umowy Spółki przez Sąd Rejestrowy, z dniem 23 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana firmy Spółki z „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w skrócie: POLREGIO sp. z o. o.

Powyższa zmiana została wprowadzona w celu ujednolicenia firmy Spółki z jej identyfikacją wizualną opartą o markę POLREGIO.

Wszystkie inne dane Spółki wraz z danymi kontaktowymi pozostają niezmienione.

Dodaj komentarz