Aktualności

Nowy rozkład ze wspólnym biletem

PKP Intercity SA opublikowała zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu. Tak długo wyczekiwana oferta wystartowała 9 grudnia wraz z nowym rozkładem jazdy 2018/2019.

Wspólny Bilet został ogłoszony już w październiku 2017 roku. Ostatecznie Wspólny Bilet wystartował. Z regulaminu oferty wynika, że w projekt zaangażowali się praktycznie wszyscy przewoźnicy pasażerscy z wyjątkiem WKD.
Zakupu biletu odbywa się na dwa sposoby: w kasie lub poprzez stronę internetową, którą przygotowuje PKP Informatyka. Co istotne pozostaną różnice w ofertach. Przykładowo pasażerowie otrzymają inny poziom ulg ustawowych. Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji u przewoźników regionalnych otrzymają 93% ulgę. W PKP Intercity będzie to 51%. Oferta będzie miała zastosowanie tam, gdzie różnica czasu pomiędzy przyjazdem pierwszego pociągu a odjazdem drugiego wyniesie minimum 10 minut. Przewoźnicy będą mogli stosować swoje cenniki przewozu rowerów i zwierząt, także w wypadku sprzedaży Wspólnego biletu. Bilet łączony będzie można kupić na odległość powyżej 20 km.
W oparciu o zasady i warunki stosowania wspólnego biletu podróżny może odbyć przejazd, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. Plan Podróży przewiduje przejazd Pociągami uruchamianymi, przez co najmniej dwóch Przewoźników;
 2. Plan Podróży nie przewiduje na żadnym z odcinków Drogi Przewozu przejazdu pociągami uruchamianymi przez przewoźników innych niż Przewoźnicy;
 3. Droga Przewozu jest ciągła, co oznacza, że przejazd Pociągami uruchamianymi przez poszczególnych Przewoźników odbywa się na łączących się ze sobą odcinkach; warunki te nie dotyczą sytuacji przesiadania się w aglomeracjach: WarszawaCzęstochowa;
 4. Droga Przewozu nie jest dłuższa niż 1400 km;
 5. Planowany czas na przesiadkę jest nie krótszy niż 10 minut;
 6. Podróżny odbywa przejazd według opłaty normalnej lub z Ulgą Ustawową o tym samym wymiarze dla całej Drogi Przewozu objętej Planem Podróży;
 7. Czas przejazdu Pociągami wskazanymi w Planie Podróży, zgodnie z rozkładem jazdy, nie przekracza:
 • 3 godzin – dla Drogi Przewozu do 50 km,
 • 6 godzin – dla Drogi Przewozu od 51 do 100 km,
 • 12 godzin – dla Drogi Przewozu od 101 km do 300 km,
 • 24 godzin – dla Drogi Przewozu powyżej 300 km.

Zasady i warunki stosowania WB określają również warunki, gdy nie wydaje się biletu w ramach WB, jeżeli:

 1. Przewóz choćby na jednym odcinku, odbywa się dwukrotnie na tej samej Drodze Przejazdu, z wyłączeniem przypadków wynikających z rozkładu jazdy lub dogodności połączenia;
 2. Przewóz na całej Drodze Przewozu lub na jej części stanowi przejazd okólny rozumiany jako zamknięty krąg w tym od i do tej samej stacji – a w miejscowościach o więcej niż jednej stacji, również od i do stacji w tej miejscowości;
 3. Podróżny zamierza choćby na części Drogi Przewozu skorzystać z:
  a) oferty nie ujętej w ZW-WB,
  b) różnych wymiarów Ulg Ustawowych lub gdy Ulga Ustawowa mu nie przysługuje w danej Klasie Wagonu/Kategorii Pociągu.

Określono także co ma zawierać bilet. Są to takie elementy jak oznaczenie i NIP sprzedawcy; datę i godzinę wydania Biletu; relację przejazdu; odległość taryfową; drogę przewozu; oznaczenie klasy wagonu; kwotę opłaty za przejazd wraz z informacją o sposobie zapłaty; termin ważności biletu; liczbę osób odbywających przejazd według opłaty normalnej lub z zastosowaniem Ulgi Ustawowej.

Dodaj komentarz