Aktualności

Transmisja bezprzewodowa komunikacji w Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej (SSP)

W związku z obecną perspektywa unijną w branży kolejowej notuje się coraz większy wzrost ilości prowadzonych modernizacji, w tym urządzeń sterowania ruchem. Często procedury przetargowe związane z prowadzeniem inwestycji trwają długo, wobec czego wykonawcy stają przed trudnym wyzwaniem przeprowadzenia modernizacji poszczególnych przejazdów w krótkim czasie. Stąd wszelkie rozwiązania pozwalające skrócić czas wykonania zadania są niezwykle cenne.

Jednym z elementów infrastruktury kolejowej są przejazdy. W Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej sygnały z czujników koła prowadzone są do szafki przytorowej, skąd następnie przy użyciu kabli miedzianych lub światłowodowych doprowadzane są do kontenera SSP.
Jednym z pierwszych problemów, które napotyka wykonawca podczas realizacji zadania, są uzgodnienia i prawa własności poszczególnych działek, przez które należy poprowadzić okablowanie. Uzyskanie zgody od wszystkich właścicieli działek jest często czasochłonne.
Inną z trudności, na jaką napotykają wykonawcy są roboty ziemne. Często wymagają one użycia ciężkiego sprzętu, co zwykle jest kosztowne i wymaga zaplecza technicznego. Również warunki atmosferyczne często utrudniają wykonanie robót, np. mroźna i długa zima czy wysoki stan wód gruntowych. Powoduje to wydłużenie prac, a w efekcie skrócenie czasu, który pozostaje na wykonanie instalacji oraz przeprowadzenie uruchomienia.
Dodatkowo pojawiają się koszty związane z zabezpieczeniem robót, w szczególności zabezpieczenia mienia np. kabli przed kradzieżą. Następnym czynnikiem, który należy przewidzieć jest możliwość uszkodzenia położonego wcześniej kabla np. przy pracach ziemnych.
Alternatywą dla tradycyjnego wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, jest zastosowanie technologii bezprzewodowej w komunikacji pomiędzy szafką przytorową, a kontenerem SSP.
Na rynku oferowane są rożne rozwiązania wykorzystujące technologię bezprzewodową. Często urządzenia te działają w paśmie, które wymaga pozwolenia radiowego. Dostępne są również urządzenia wykorzystujące częstotliwości nielicencjonowane np. 2,4 GHz czy 5 GHz. Dla pasma 2,4 GHz możemy skorzystać z rozwiązań w technice radiowej WLAN.
Firma Phoenix Contact wspólnie z firmą Zakłady Automatyki Kombud S.A. zaprojektowała, przetestowała oraz zabudowała system transmisji danych dla samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w oparciu o technikę bezprzewodową WLAN.
Komunikacja pomiędzy szafą przytorową, a kontenerem SSP, realizowana jest poprzez transmisję bezprzewodową wykorzystującą urządzenia WLAN pracujące w paśmie 2,4 GHz. Odległość pomiędzy urządzeniami nadawczym i odbiorczym wynosi około 1km. Poniższy rysunek obrazuje system, jaki powstał w oparciu o komunikację bezprzewodową.
Zasada działania SSP nie zmienia się, jedynie medium komunikacyjne uległo zmianie. Sygnały z czujników przytorowych przesyłane są przewodami do szafki przytorowej. Następnie drogą radiową, przy wykorzystaniu urządzeń FL WLAN 5100, dane są przesyłane do kontenera SSP i dalej już w tradycyjny sposób do urządzeń wykonawczych. Polecenie do sygnalizatora TOP, wysyłane jest również z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej.
Powyższe rozwiązanie obrazuje animacja, którą można obejrzeć pod poniższym adresem www.phoenixcontact.pl/kolejnictwo.
W wyniku procesu certyfikacji system przeszedł szereg badań, na tej podstawie otrzymał dopuszczenie do stosowania i jest eksploatowany od 2 lat. Zastosowanie technologii bezprzewodowej umożliwiło znaczne skrócenie czasu wykonania instalacji. Po ustawieniu masztów, w przeciągu jednego dnia, urządzenia zostały podłączone i uruchomione. Ze względu na zastosowane pasmo o częstotliwości 2,4 GHz nie były wymagane pozwolenia radiowe.
Technika bezprzewodowa ma jednak swoje ograniczenia. Każdorazowo wymaga sprawdzenia warunków terenowych, czy nie występują ograniczenia w postaci drzew, budynków itp.
Również odległość ma decydujący wpływ na wysokość masztów, rodzaju okablowania, czy moc urządzeń i zastosowanych anten.
Biorąc wszystko pod uwagę warto jednak rozważyć zastosowanie technologii bezprzewodowej w komunikacji SSP, tam gdzie jest otwarty teren i odległości około 1 km, szczególnie, że w obecnej perspektywie unijnej dla kolei przewiduje się znaczny wzrost ilości modernizowanych urządzeń sterowania ruchem.

Dodaj komentarz