Aktualności

Transmisja bezprzewodowa komunikacji w Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej (SSP)

W związku z obecną perspektywa unijną w branży kolejowej notuje się coraz większy wzrost ilości prowadzonych modernizacji, w tym urządzeń sterowania ruchem. Często procedury przetargowe związane z prowadzeniem inwestycji trwają długo, wobec czego wykonawcy stają przed trudnym wyzwaniem przeprowadzenia modernizacji poszczególnych przejazdów w krótkim czasie. Stąd wszelkie rozwiązania pozwalające skrócić czas wykonania zadania są niezwykle cenne.