Analizy global Wydarzenia

Ministerstwo Transportu Czech opublikowało statystyki transportowe za 2020 r.

Ministerstwo Transportu Czech opublikowało wstępne statystyki transportowe za rok 2020. W minionym roku zauważalny był spadek przewozów pasażerskich spowodowany pandemią koronawirusa. W transporcie kolejowym liczba pasażerów spadła o 30 proc., w autobusach o 35 proc., a najbardziej ucierpiał transport lotniczy, gdzie liczba pasażerów spadła o około 84 proc. 

W porównaniu z 2019 r., w roku 2020 nastąpił spadek frekwencji w miejskim transporcie publicznym o 30 proc. Mniejsza liczba pasażerów skorzystała także z podróży pociągami i autobusami.

Pandemia nie wpłynęła znacząco na transport towarowy. D ane dla towarowych przewozów kolejowych za cały 2020 rok pokazują spadek przewiezionych towarów o około 8 proc. i pracy przewozowej o około 6 proc., ale w IV kwartale nastąpił wzrost wolumenu przewiezionych towarów w tonach o 3 proc. i pracy przewozowej w tonokilometrach o 4 proc.

W drogowym transporcie towarów w minionym roku nastąpił znaczący wzrost pracy przewozowej – o prawie 45 proc., zaś wolumen przewiezionych towarów w tonach spadł o około 9 proc. Wzrost ten wynika głównie ze znacznej tendencji wzrostowej w międzynarodowym drogowym transporcie towarów. Należy jednak zauważyć, że pomimo tego relatywnie dużego wzrostu tkm, wartości wykonanej pracy przewozowej kształtują się na poziomie z 2015 roku – od czasu, kiedy nastąpił spadek.

Najbardziej ucierpiał jednak transport lotniczy. Na pokłady samolotów wsiadło o 84 proc. mniej pasażerów, niż w 2019 r. Spadek najbardziej wyraźny był w II kwartale roku oraz IV kwartale.

Dodaj komentarz