Wywiady

Muzeum jest niezwykłe

Dla mnie szczególnie ciekawą inicjatywą są spotkania klubów „Ciuchciaki” i „Parowozik”. Czy może Pani przybliżyć czym one są i jak działają?

W naszym Muzeum działają dwa kluby. Dla przedszkolaków Klub Najmłodszego Miłośnika Stacji Muzeum CIUCHCIAKI oraz Klub Małego Miłośnika Stacji Muzeum PAROWOZIK, dla starszych pociech w wieku 7-13 lat. W tym roku zajęcia poświęcone są poznawaniu naszego taboru. Nasi klubowicze, osobiście zbierają informacje na temat taboru, mierzą, oglądają, robią zdjęcia, dzielą się wiedzą i doświadczeniami. Każdy tworzy własny katalog wagonów i lokomotyw. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, za wyjątkiem wakacji.
Mamy nadzieję, że wspólnie z nami dobrze się bawią poznając dane techniczne poszczególnych jednostek taboru i dzieląc się pasją w towarzystwie miłośników Stacji Muzeum.

Rozmawiał RK

MD