global Pasażer

Muzyka klasyczna zmniejszy przestępczość na dworcu?

Muzyka klasyczna ograniczyć ma zachowania antyspołeczne. Na dworcu kolejowym w Hull realizowany jest pilotażowy program ograniczania przestępczości. Wprowadzono już m.in. dodatkowe patrole.

Stacja kolejowa w Hull (Fot. By User: (WT-shared) Gnomy96 at wts wikivoyage, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23280870)
Stacja kolejowa w Hull (Fot. By User: (WT-shared) Gnomy96 at wts wikivoyage, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23280870)

Muzyka na dworcu w Hull odtwarzana jest w ramach trzymiesięcznego pilotażu. Brytyjski przewoźnik kolejowy TransPennine Express (TPE) zaznaczył, że aktualnie o 75 proc. zmniejszyła się liczba skarg na zachowania antyspołeczne. Działania, zmierzające do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na dworcu w Hull trwają już rok i systematycznie są rozwijane o nowe pomysły.

– Muzyka klasyczna nie jest w polu zainteresowania młodzieży, co sprawia, że nie mają oni ochoty przesiadywać na dworcu – mówi Dan Dreggs, kierownik stacji TPE w Hull. – Wcześniej każdej nocy przesiadywało tu ok. 20-25 młodych osób. Teraz liczba ta znacznie się zmniejszyła.

 

Podobne działania wdrożono w 2005 roku na dworcu autobusowym w Beverley w East Yorkshire. Wówczas odpowiedzią na gromadzące się w obiekcie gangi młodzieżowe.

Źródło: BBC

Dodaj komentarz