Przewozy towarowe Raport z Polski

SOK i holenderska policja o bezpieczeństwie kolejowych przewozów towarowych

Bezpieczeństwo kolejowych przewozów towarowych przez wschodnią granicę było tematem spotkania przedstawicieli Straży Ochrony Kolei i holenderskiej Policji. Rozmowy odbyły się w ramach organizacji RAILPOL. Ich organizatorem była Komenda Główna SOK.

Fot. Straż Ochrony Kolei
Fot. Straż Ochrony Kolei

Spotkanie funkcjonariuszy SOK z holenderską policją odbyło się 18 kwietnia. Strażników reprezentował Paweł Boczek, Z-ca Komendanta Głównego SOK ds. ochrony. Ze strony RAILPOL obecni byli Bert Westland – prezydent RAILPOL,  Bertus Kleijer – attaché policji z Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie , Wilfred Masselink –  Szef Operacji RAILPOL oraz przedstawiciele holenderskiej Policji. W spotkaniu udział wzięli również reprezentanci Krajowej Administracji Skarbowej, polskiej Policji, Straży Granicznej, a także spółek kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., PKP Cargo S. A, PKP Cargo Terminale oraz PKP CARGOTOR.

Zastępca Komendanta Głównego SOK nawiązał w trakcie spotkania do realizowanej współpracy Straży Ochrony Kolei z RAILPOL oraz polskimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne na kolei. Odniósł się także do obecnej sytuacji na obszarze kolejowym Rzeczypospolitej przy wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej stanowiącej wschodnią flankę NATO.

Główna  część spotkania poświęcona była zagadnieniu zapewnienia bezpieczeństwa kolejowych przewozów towarowych przez wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Przedstawiono jak obecnie przebiega transport kolejowy przesyłek wagonowych z Białorusi, Rosji i Chin oraz w jaki sposób są one sprawdzane i zabezpieczane przez polskie służby dbające o bezpieczeństwo. Pan Adam Morawski Naczelnik wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności przedstawił działalność SOK w aspekcie współpracy z Krajową Administracją Skarbową, Policją, Strażą Graniczną na granicy polsko-białoruskiej. Podczas swojego wystąpienia przedstawił główne zadania formacji, scharakteryzował strukturę organizacyjną i jej uprawnienia, a także dane statystyczne z 2022 roku. Prezentację wzbogaciły materiały video dokumentujące działania Straży Ochrony Kolei w obszarze przeciwdziałania zjawisku nielegalnej migracji na granicy z Białorusią, jak również działania związane z konfliktem zbrojnym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę. Przedstawiciele polskich służb zapewnili także zagranicznych gości, że wszystkie przesyłki wagonowe, które są przewożone w głąb Unii Europejskiej są poddawane szczegółowej kontroli.

Podczas otwartej dyskusji głos zabrali przedstawiciele policji holenderskiej, którzy przedstawili informacje na temat zakresu kompetencji i obowiązków organizacji RAILPOL, współpracy funkcjonariuszy policji kolejowej w całej Europie, jak również innych służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym.

Zagraniczni goście odwiedzili również terminal przeładunkowy PKP Cargo Terminale Wschodnie w Małaszewiczach i dworzec kolejowy w Terespolu. Dużym zainteresowaniem delegacji cieszyło się stoisko promujące Straż Ochrony Kolei, nowoczesny sprzęt i wyposażenie oraz Mobilne Centrum Monitoringu.

Dodaj komentarz