Przewozy towarowe Wydarzenia

Spółka PKP PLK przejmie od PKP CARGO udziały w CARGOTOR?

Spółka PKP CARGO podpisała z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi list intencyjny dot. nabycia przez PLK 100 proc. udziałów w CARGOTOR Sp. z o.o.

Fot. CARGOTOR Sp. z o.o.

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się 30 listopada. Przedmiotem dokumentu jest wyrażenie zainteresowania przez PKP CARGO i PKP PLK podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji nabycia przez PKP PLK od PKP CARGO 100 proc. udziałów w CARGOTOR Sp. z o.o.

– Z uwagi na planowane w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze inwestycje infrastrukturalne, w które zaangażowane są zarówno CARGOTOR, jak i PKP PLK, Strony przewidują, że transakcja nabycia udziałów w CARGOTOR przez PKP PLK spowoduje efekt synergii w ramach realizacji ww. inwestycji – informuje PKP CARGO. – Strony deklarują zakończenie negocjacji najpóźniej do końca czerwca 2022 roku.

Dodaj komentarz