Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Milowy krok w modernizacji Małaszewicz

Spółka CARGOTOR złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Parku Logistycznego Małaszewicze. Inwestycja, mająca strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, ma ma zostać wsparta środkami z funduszu CEF 2 w wysokości 50% kosztów. Prace budowalne mają rozpocząć się w 2023 roku.

Fot. PKP Cargo
Fot. PKP Cargo

19 stycznia 2022 r. CARGOTOR złożył do CINEA (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu CEF Transport 2021.

Projekt, który ubieg się o środki, nosi nazwę „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią”. Park Logistyczny Małaszewicze jest inwestycją infrastrukturalną i będzie w całości finansowany ze środków publicznych obejmujących także dofinansowanie z funduszy UE. Szacowany koszt inwestycji wynosi 3,2 mld zł. Z uwagi na transgraniczny charakter projektu CARGOTOR ubiega się o dofinansowania z funduszu CEF 2, który wynosi 50%.

Realizacja projektu ma sprawić, że znaczenie Parku Logistycznego Małaszewicze jako jednego z najważniejszych punktów przeładunkowych w Europie jeszcze bardziej wzrośnie, a także przyczyni się do wzrostu przychodów Skarbu Państwa oraz wygeneruje wartość dodaną dla polskiej gospodarki.

Inwestycja

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej. Remont torów pozwoli na przyjmowanie pociągów o długości 1050 m dla standardu 1520 mm i 750 m dla standardu 1435 mm. Zwiększy się również prędkość pociągów z 20 do 40 km/h.