Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Milowy krok w modernizacji Małaszewicz

Spółka CARGOTOR złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Parku Logistycznego Małaszewicze. Inwestycja, mająca strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, ma ma zostać wsparta środkami z funduszu CEF 2 w wysokości 50% kosztów. Prace budowalne mają rozpocząć się w 2023 roku.

Fot. PKP Cargo
Fot. PKP Cargo

19 stycznia 2022 r. CARGOTOR złożył do CINEA (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu CEF Transport 2021.

Projekt, który ubieg się o środki, nosi nazwę „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią”. Park Logistyczny Małaszewicze jest inwestycją infrastrukturalną i będzie w całości finansowany ze środków publicznych obejmujących także dofinansowanie z funduszy UE. Szacowany koszt inwestycji wynosi 3,2 mld zł. Z uwagi na transgraniczny charakter projektu CARGOTOR ubiega się o dofinansowania z funduszu CEF 2, który wynosi 50%.

Realizacja projektu ma sprawić, że znaczenie Parku Logistycznego Małaszewicze jako jednego z najważniejszych punktów przeładunkowych w Europie jeszcze bardziej wzrośnie, a także przyczyni się do wzrostu przychodów Skarbu Państwa oraz wygeneruje wartość dodaną dla polskiej gospodarki.

Inwestycja

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej. Remont torów pozwoli na przyjmowanie pociągów o długości 1050 m dla standardu 1520 mm i 750 m dla standardu 1435 mm. Zwiększy się również prędkość pociągów z 20 do 40 km/h.

Przygotowania do realizacji projektu CARGOTOR przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przed złożeniem wniosku spółka zakończyła prace związane z przygotowaniem studium wykonalności. Ponadto opracowała także dokumentację projektową i pozyskała pozwolenia administracyjne, niezbędne do realizacji inwestycji.

Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury:

– Zakończyły się prace przygotowawcze do modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. To krok milowy i ważne wydarzenie. Spółka CARGOTOR, która realizuje projekt, składa wniosek o dofinansowanie unijne dla prac wykonawczych. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować tę inwestycję, gdyż Polska powinna czerpać korzyści ze swojego wyjątkowego położenia geopolitycznego.

 

Wspierając realizację inwestycji, rząd podjął prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zmiany mają umożliwić funkcjonowanie CARGOTORU w Grupie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Dzięki temu spółka będzie mogła wykorzystać nie tylko zasoby, ale i bogate doświadczenie PKP PLK w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

PKP CARGO CCONNECT zwiększa częstotliwość kursowania pociągów intermodalnych na trasie Małaszewicze – Warszawa

Dodaj komentarz