Publikacje Firm Wydarzenia

MY-SOFT na podstacji trakcyjnej GRABCE stworzył modułowy, mobilny magazyn energii MOBI-TRAK

Spółka MY-SOFT zrealizowała w 2021 r. projekt modułowego, mobilnego magazynu energii MOBI-TRAK dla PKP Energetyka S.A. Zlokalizowany jest on na podstacji trakcyjnej Grabce. 

Inwestycja pełni funkcję autonomicznej podstacji trakcyjnej lub kabiny sekcyjnej. Składa się z modułów bateryjnych zapewniających uzyskanie napięcia wyjściowego o parametrach pozwalających na współpracę z siecią trakcyjną w celu poprawy jej parametrów elektrycznych oraz efektywnego jej wykorzystania (rekuperacja).

Moduły bateryjne są konfigurowane za pomocą matrycy odłącznikowo-stycznikowej pozwalającej zestawić wymagany układ zasilania.

Zintegrowanie MOBI-TRAK z siecią trakcyjną następuje za pośrednictwem modułów certyfikowanego pola 3 kV DC.

Kluczowym parametrem funkcjonalności urządzenia jest zasilanie urządzenia realizowane z sieci trakcyjnej, agregatu lub sieci przemiennej.

Opracowany system stanowi podparcie energetyczne sieci trakcyjnej w dowolnym miejscu, np. w rejonie podstacji lub kabiny sekcyjnej.

Funkcje mobilnego magazynu energii

 • Zwiększenie mocy dostępnej na odcinku sieci trakcyjnej.
 • Dodatkowe źródło zasilania sieci trakcyjnej przyłączane do podstacji trakcyjnej kolejowej (PT) lub kabiny sekcyjnej (KS).
 • Poprawa i stabilizacja parametrów energetycznych sieci trakcyjnej.
 • Awaryjne zasilanie sieci trakcyjnej.

MOBI-TRAK nie wymaga dodatkowego zewnętrznego źródła zasilania. Zasilanie może odbywać się z trakcji 3 kV DC w okresach zmniejszonego poboru energii przez odbiory (pociągi).

 • Przekształca kabinę sekcyjną w źródła zasilania sieci trakcyjnej bez konieczności podłączania zewnętrznych linii zasilających.
 • Wykorzystuje energię z rekuperacji do zasilania sieci trakcyjnej.
 • Zasila sieć trakcyjną z wykorzystaniem innych niż sieć energetyki zawodowej źródeł zasilania (agregaty, OZE, kogeneracje).
 • Redukuje moc szczytową.
 • Pozwala na awaryjne zasilanie sieci energetyki zawodowej.
 • Umożliwia podłączenie punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Korzyści:

 • Skrócenie czasu realizacji systemów zasilania dla sieci trakcyjnej nawet o 70% w związku z brakiem konieczności doprowadzania linii zasilających wysokiego napięcia.
 • Instalacja bez konieczności zawierania umów przyłączeniowych na energię elektryczną i związanych z tym opłat
 • Zwiększenie bezpieczeństwa terminowego wykorzystania środków unijnych w takich projektach jak KDP i CPK Solidarność
 • Zabezpieczenie mocy
 • Rozwiązanie relatywnie tanie (możliwość zmiany lokalizacji)
 • Brak konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę
 • Możliwość awaryjnego zasilania sieci nN lub SN po konfiguracji układu
 • Mobilność
 • Szybkość zastosowania (montaż w terenie)

Dodaj komentarz