Wydarzenia

Na terenie dworca Wrocław Główny stanął daromat

Na terenie dworca Wrocław Główny uruchomiono daromat – urządzenie, za pomocą którego można dołączyć do akcji „Chleb dla Syrii”, prowadzonej przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W działania mające na celu Pomoc Syryjczykom zaangażowały się PKP S.A. i Fundacja Grupy PKP.

Głównym celem kampanii „Chleb dla Syrii” jest niesienie pomocy humanitarnej mieszkańcom tego dotkniętego konfliktem zbrojnym kraju. Sytuacja w Syrii jest dramatyczna, gdyż kilkanaście milionów jej mieszkańców wymaga natychmiastowej pomocy humanitarnej, a bezrobocie sięga aż 80 proc. Do tego dochodzi trudna sytuacja ekonomiczna mieszkańców będąca następstwem wyniszczenia kraju w wyniku konfliktu zbrojnego, a także wysokiej inflacji. Daromat, który uruchomiono na dworcu Wrocław Głównym, jest urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie zbiórki datków. Środki zebrane w czasie akcji będą przeznaczone na zakup żywności i odzieży, a także na uruchomienie kilku piekarń. Dzięki nim osoby potrzebujące otrzymają chleb, a w każdej z nich zostanie utworzonych około dwudziestu nowych miejsc pracy.