Wydarzenia

Na terenie dworca Wrocław Główny stanął daromat

Na terenie dworca Wrocław Główny uruchomiono daromat – urządzenie, za pomocą którego można dołączyć do akcji „Chleb dla Syrii”, prowadzonej przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W działania mające na celu pomoc Syryjczykom zaangażowały się PKP S.A. i Fundacja Grupy PKP.

Głównym celem kampanii „Chleb dla Syrii” jest niesienie pomocy humanitarnej mieszkańcom tego dotkniętego konfliktem zbrojnym kraju. Sytuacja w Syrii jest dramatyczna, gdyż kilkanaście milionów jej mieszkańców wymaga natychmiastowej pomocy humanitarnej, a bezrobocie sięga aż 80 proc. Do tego dochodzi trudna sytuacja ekonomiczna mieszkańców będąca następstwem wyniszczenia kraju w wyniku konfliktu zbrojnego, a także wysokiej inflacji. Daromat, który uruchomiono na dworcu Wrocław Głównym, jest urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie zbiórki datków. Środki zebrane w czasie akcji będą przeznaczone na zakup żywności i odzieży, a także na uruchomienie kilku piekarń. Dzięki nim osoby potrzebujące otrzymają chleb, a w każdej z nich zostanie utworzonych około dwudziestu nowych miejsc pracy.

 

– Chcemy przypomnieć, że 13 mln Syryjczyków musiało opuścić swoje miasta, udać się w inne miejsca kraju. 5 mln żyje poza granicami państwa. 1,5 mln jest w Libanie, gdzie jest zimno. Nie mają pracy, nie mają pieniędzy na utrzymanie, stąd apel tamtejszych biskupów. Pamiętamy apel nuncjusza apostolskiego ks. kard. Lauri, który powiedział, że tak źle jeszcze w Syrii nie było – zaznacza ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP.

 

O inicjatywie mówił także prezes zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

–  PKP S.A. chętnie angażuje się w inicjatywy, które służą niesieniu pomocy osobom potrzebującym, co udowodniliśmy również podczas trwającej pandemii koronawirusa, wspierając służbę zdrowia oraz personel medyczny. Musimy jednak pamiętać, że niesienie pomocy, również poza granicami kraju, jest niezwykle istotne, zwłaszcza w miejscach, gdzie trwają konflikty zbrojne. Daje to namiastkę normalności w miejscach dotkniętych wojną, a to zwykle wzbudza nadzieję na lepsze jutro. Jest to również świadectwo solidarności i humanitaryzmu. Dlatego właśnie zaangażowaliśmy się w akcję „Chleb dla Syrii” – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

 

Czytaj dalej >