Pasażer Polregio

Zainteresowanie pociągami POLREGIO systematycznie rośnie

Zainteresowanie pasażerów przejazdami w pociągach POLREGIO rośnie. Od czasu wprowadzenia przez rząd III etapu odmrażania gospodarki, liczba podróżnych wzrosła o 50 proc.

Fot. Justyna Grzesik

Na wzrost atrakcyjności połączeń wpływa m.in. współpraca przewoźnika z samorządami lokalnymi. Systematycznie wznawiane są kolejne połączenia regionalne, które zawieszone zostały w związku z pandemią koronawirusa. POLREGIO przywraca także połączenia międzynarodowe. Jednocześnie spółka dba o to, by pasażerowie podróżowali z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz GIS odnośnie m.in. zasłaniania nosa i ust oraz ograniczeń co do liczby podróżnych w pociągach.

– Widzimy systematyczny przyrost liczby naszych pasażerów. Od 18 maja 2020, czyli dnia wprowadzenia przez polski rząd III etapu znoszenia restrykcji, liczba naszych podróżnych wzrosła o połowę i nadal rośnie. Są to regularne przyrosty tydzień po tygodniu, co pokazuje, że pasażerowie szybko wracają do pociągów POLREGIO. Jednocześnie cały czas przestrzegamy, aby zachowane zostały wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz GIS odnośnie m.in. zasłaniania nosa i ust oraz ograniczeń co do liczby podróżnych – komentuje Artur Martyniuk –  Prezes Zarządu POLREGIO.