Cyfrowa kolej i zielone przewozy towarowe – pakiet rewizji TSI 2022

Komisja Europejska zainicjowała prace nad zmianami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności – informuje Urząd Transportu Kolejowego. Agencja Kolejowa UE do połowy 2022 r. przygotuje propozycje nowelizacji TSI. Te określą, jak w najbliższych latach będzie wyglądać kolej w Europie. Istotne jest, by uwzględniony został głos polskiego rynku kolejowego. UTK zachęca więc przedsiębiorców, by zgłaszali swoich przedstawicieli do opiniowania nowych TSI.

W pracach prowadzonych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej udział wezmą narodowe organy ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego i organizacje reprezentatywne dla sektora. Urząd Transportu Kolejowego zamierza reprezentować podmioty krajowego rynku kolejowego w pracach nad nowymi TSI, koordynować stanowiska i upowszechniać informacje o nadchodzącej aktualizacji wymagań.

– Zachęcam wszystkich przedstawicieli rynku do zainteresowania się już teraz przyszłą nowelizacją TSI. Biorąc pod uwagę doniosłość nadchodzących zmian, istotne jest zapewnienie, by w prowadzonych na szczeblu europejskim pracach wzięte pod uwagę zostało stanowisko polskiego przemysłu – przekonuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. –  Czynny udział w opracowaniu nowych TSI pozwoli też lepiej przygotować się do stosowania zmienionych wymagań, kiedy staną się obowiązującym prawem – dodaje.