Tabor

NEWAG dostarczy na Pomorze kolejne ezt

NEWAG dostarczy na Pomorze 9 kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Skorzystanie z prawa opcji (po zakupie jednego ezt) możliwe było dzięki wsparciu finansowemu ze środków Krajowego Programu Odbudowy (KPO).

W sierpniu 2023 r. Województwo Pomorskie podpisało z nowosądeckim producentem taboru – firmą NEWAG – kontrakt na dostawę jednego pociągu ezt wraz ze świadczeniami dodatkowymi za 28,3 mln zł netto.

Umowa zawierała prawo opcji na kolejnych 9 pojazdów, z której teraz samorząd skorzystał. Wartość opcji to 252,9 mln zł netto. Suma całego kontraktu wynosi 281,2 mln zł netto.

– Zgodnie z umową, Newag na wyprodukowanie dodatkowych pojazdów ma 19 miesięcy, co oznacza, że nowe pojazdy zostaną dostarczone najpóźniej w IV kwartale 2025 roku – informuje Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

 

Uruchomienie prawa opcji uzależnione było od pozyskania dofinansowania z KPO. W połowie marca 2024 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych. Jednym z zaledwie trzech projektów, który otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej wysokości (blisko 250 mln zł), był projekt złożony przez Województwo Pomorskie.

Nowe Impulsy dla PKP SKM Trójmiasto wyjechały na pomorskie tory

W latach 2023-2026 Newag wyprodukuje dla Województwa Pomorskiego łącznie 45 nowoczesnych pociągów, z czego 10 pociągów już wozi pasażerów, a kolejnych 6 pociągów zostanie dostarczonych jeszcze w tym roku.

Dodaj komentarz