Analizy

NIK ocenia stan bezpieczeństwa na kolei

Na podstawie: Informacja o wynikach kontroli, BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH,
Najwyższa Izba Kontroli