Tabor Wydarzenia

Nowa lokomotywa z przełącznikiem wodorowym od Sierra Northern Railway

Amerykańska firma Sierra Northern Railway (SERA) opracowała i przedstawiła pomysł technologiczny nowoczesnej lokomotywy z przełącznikiem wodorowym. Urządzenie jest tym samym zeroemisyjne i znacznie bezpieczniejsze dla czystości środowiska.

Co wiadomo o projekcie wodorowej lokomotywy?

Opracowanie projektu zostało sfinansowane przez Kalifornijską Komisję Energetyczną, która przeznaczyła na ten cel niemal cztery miliony dolarów. Za tę kwotę Sierra Northern Railway opracuje sposób integracji systemów lokomotywy i przedstawi oficjalnie prototyp maszyny.

SERA, przy współpracy między innymi z GTI Energy przedstawiła w ostatnim czasie przewidywany wygląd swojej lokomotywy wyposażonej w napęd wodorowy. Projekt zakłada zestawienie ze sobą i wdrożenie ogniw paliwowych wraz z systemem magazynowania wodoru, wydajną baterią oraz oprogramowaniem kontrolnym.

Model ten zastąpi w przyszłości lokomotywę Tier Zero (dieslową). Wdrożenie wariantu wodorowego wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz w znacznym stopniu ograniczy emisję gazów cieplarnianych. Tym samym nowe urządzenia kolejowe staną się częścią założeń dotyczących ochrony środowiska przyjętych przez Kalifornię.

Sierra Northern Railway zobowiązała się ponadto do udzielenia niezbędnych informacji technicznych dotyczących tego rozwiązania w całej branży kolejowej. Takie działanie może z czasem doprowadzić do skomercjalizowania technologii wodorowej dla kolei.

Sierra Northern Railway

Sierra Northern Railway powstała w 2003 roku. Należy do prywatnego przedsiębiorstwa Sierra Railroad Company. Obecnie SERA jest odpowiedzialna za obsługę przewozową na należących do niej odcinkach: 75 mil torów w północnej części Kalifornii oraz 30 mil na obszarach południowych. Sierra Northern Railway w sposób ciągły współpracuje także z przewoźnikami regionalnymi, realizując obsługę kolejową na przykład na liniach łączących (działając chociażby na rzecz Departamentu Obrony w Naval Weapons Station w Concord).

Według informacji udostępnionych na oficjalnej stronie internetowej SERA podmiot ten w ciągu roku przewozi nawet sześć tysięcy różnych ładunków rocznie. Dzięki szerokiemu dostępowi do infrastruktury kolejowej aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora przemysłowego w tym regionie Kalifornii. Z usług Sierra Northern korzystają również deweloperzy oraz inne firmy z różnych branż, wykorzystując możliwości technologiczne i transportowe przewoźnika.

Dodaj komentarz