Raport z Polski Wydarzenia

Nowy format kodów Punktów Poboru Energii

PKP Energetyka rozpoczęła proces wprowadzenia nowego formatu kodów Punktów Poboru Energii (PPE).

Fot. PKP Energetyka
Fot. PKP Energetyka

Punkty Poboru Energii (PPE) to miejsca (punkty w sieci) w jakich dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej przez liczniki. Miejsca te są oznaczone unikalnym kodem. Jeżeli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, to są one odrębnymi punktami poboru. Kod Punktu Poboru Energii znajduje się na każdej fakturze. Jest niezbędny między innymi w celu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Z czego wynika zmiana formatu kodów Punktów Poboru Energii (PPE)?

Zmiana formatu kodów wiąże się z planowaną standaryzacją wymiany informacji i wdrożeniem w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Informację o tym zawiera ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz w punkcie A.5.16. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Jak wygląda struktura nowego kodu PPE?

Nowy format kodu PPE oraz zasady jego nadawania i renumeracji określa IRiESD – punkty od A.5.16. do A.5.21. Format nowego kodu PPE będzie zgodny z międzynarodowym standardem GS1/GSRN i wyglądają następująco:(590)(5088)(S1………S10)(K)

gdzie:

  • 590 – prefiks polskiej organizacji GS1,
  • 5088 – numer PKP Energetyka S.A. nadawany przez polską organizację GS1,
  • S1–S10 – unikalny identyfikator nadany przez spółkę dla danego PPE,
  • K – cyfra kontrolna wyznaczona zgodnie z algorytmem publikowanym przez organizację GS1.

Od kiedy nastąpi zmiana PPE?

Zmiana formatu kodu nastąpi nie wcześniej niż 20 marca 2023 roku Od tego dnia stosowane będą w komunikacji z klientami wyłącznie nowe kody PPE, w tym również w sprawach rozpoczętych, a niezakończonych przed terminem wejścia w życie nowego formatu kodów PPE.

Proces wprowadzenia nowego formatu kodu PPE (renumeracja) nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. W szczególności nie wymaga aneksu do umowy. Od chwili przeprowadzania zmiany nowy kod znajdzie się na fakturze w tym samym polu co poprzedni kod PPE.

Dodaj komentarz