Raport z Polski Wydarzenia

Nowy format kodów Punktów Poboru Energii

PKP Energetyka rozpoczęła proces wprowadzenia nowego formatu kodów Punktów Poboru Energii (PPE).

Fot. PKP Energetyka
Fot. PKP Energetyka

Punkty Poboru Energii (PPE) to miejsca (punkty w sieci) w jakich dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej przez liczniki. Miejsca te są oznaczone unikalnym kodem. Jeżeli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, to są one odrębnymi punktami poboru. Kod Punktu Poboru Energii znajduje się na każdej fakturze. Jest niezbędny między innymi w celu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Z czego wynika zmiana formatu kodów Punktów Poboru Energii (PPE)?

Zmiana formatu kodów wiąże się z planowaną standaryzacją wymiany informacji i wdrożeniem w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Informację o tym zawiera ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz w punkcie A.5.16. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Jak wygląda struktura nowego kodu PPE?

Nowy format kodu PPE oraz zasady jego nadawania i renumeracji określa IRiESD – punkty od A.5.16. do A.5.21. Format nowego kodu PPE będzie zgodny z międzynarodowym standardem GS1/GSRN i wyglądają następująco:(590)(5088)(S1………S10)(K)